Asmeninio patyrimo kursai suaugusiems


bazinis

Apie kursus Priėmimas Kursų turinys Sesijų datos Literatūra ’Gyvenimo stiliaus pažinimas IP konsultantų sąrašas Baigiamasis darbas Darbo turinys

Asmeninio patyrimo kursai suaugusiems (Bazinis IP kursas)

TIKSLAI

Supažindinti besimokančius su IP teorijos pagrindais ir jos taikymo principais bei būdais.

UŽDAVINIAI

Mokymo sesijų metu suteikti IP teorinių žinių, o praktinį jų veikimą parodyti per asmeninę besimokančiųjų patirtį tam tikromis užduotimis ar pratimais.

PAGRINDINIAI BAZINIO IP KURSO PROGRAMOS PRINCIPAI:

 • Nuoseklumas. Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai sudaryti taip, kad besimokantieji per logiškai ir nuosekliai išdėstytas temas galėtų suprasti pagrindinius IP teiginius ir susieti juos su asmenine patirtimi, gaunama per praktines užduotis.
 • Per „intra“ į „inter“. Temos ir užduotys išdėstytos taip, kad mokymas, pradžioje padedantis suvokti praeities individualius patyrimus apie save, padėtų suprasti dabarties tarpasmeninius santykius.
 • Padrąsinimas. Visi užsiėmimai – tiek teoriniai, tiek praktiniai – vyksta padrąsinimo atmosferoje. Tokiu būdu iliustruojama, kaip veikia šis svarbus IP principas įvairiose situacijose, o per pavyzdžius ir asmeninę patirtį mokomasi jį taikyti savo gyvenime.

PROGRAMOS APIMTIS

Bazinio IP kurso trukmė – 2 metai.

Iš viso 12 sesijų, išdėstytų dviejų metų bėgyje, 6 sesijos per vienerius metus. Sesijos vyksta penktadieniais ir šeštadieniais, kas 1,5-2 mėnesiai.

Vienos sesijos trukmė – 18 ak. val.

Sesijos išdėstymas:
8-10 teorinių akad. val., 6-8 praktinių akad. val. (penktadieniais nuo 9.00 iki 19.10 val. ir šeštadieniais nuo 9.00 iki 17.10 val.).

Viso kurso metu, kad galėtų laikyti baigiamąjį egzaminą, programos dalyvis gali praleisti ne daugiau, nei 20 % valandų.

PRIVALOMI PAPILDOMI SEMINARAI IR programos dalyvių SAVARANKIŠKI DARBAI

Gyvenimo stiliaus pažinimas asmeninėse konsultacijose (ne mažiau, nei 20 konsultacinių val.) pas IPI rekomenduojamus psichologus ir psichoterapeutus, taip pat asmenis, baigusius IP konsultantų mokymo programą ar IP konsultantų mokymo programos antrame etape besimokančius klausytojus. IPI pateikia konsultantų sąrašą, iš kurio klausytojas pasirenka konsultantą ir su juo susitaria dėl sąlygų.

Literatūros studijos. Tarp sesijų programos dalyviai savarankiškai ar mažose grupelėse studijuoja literatūrą. Atsiskaitymas už literatūros studijas vyksta sesijų metu.

Papildomi seminarai. Iki baigiamojo darbo gynimo klausytojas surenka ne mažiau, nei 30 akad. valandų papildomų seminarų, kuriuos organizuoja (arba rekomenduoja) Individualiosios psichologijos institutas ir LIPD (Lietuvos individualiosios psichologijos draugija).

Baigiamasis darbas. Kurso pabaigoje programos dalyviai, padedami pasirinkto dėstytojo, rašo baigiamąjį darbą. Baigiamųjų darbų gynimas vyksta po paskutiniosios sesijos. Baigiamojo darbo tikslas – individualiosios psichologijos teorinių ir praktinių žinių įtvirtinimas.

BAZINIO IP KURSO BAIGIMO DOKUMENTAS

Baigę bazinį IP kursą klausytojai gauna pažymėjimą, kuriame nurodytos sesijų temos, praktinių užsiėmimų apimtys ir baigiamojo darbo tema.

Priėmimo į bazinį IP kursą kriterijai

Mokytis baziniame IP kurse gali asmenys, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, taip pat šiuo metu studijuojantys, bet dar neturintys diplomo asmenys.
Stojamųjų egzaminų į IPI nėra, vyksta priėmimo į IPI pokalbis.

BAZINIO IP KURSO DĖSTYTOJAI

Bazinio IP kurso programoje dėsto patyrę psichologai, gilinantys savo žinias individualiosios psichologijos srityje Lietuvoje ir užsienyje vykstančiuose kursuose, ir IPI jau baigę bei dėstyti parengti IP konsultantai.

MOKSLŲ APMOKĖJIMO TVARKA

Mokslus Individualiosios psichologijos institute finansuoja patys dalyviai.

Už mokymąsi programoje galima sumokėti dalimis – mažiausia įmoka lygi 120 Eur.

Visos programos kaina – 1440 Eur.

Dalyvauti moksluose galima tik sumokėjus įmokas. Jei klausytojas praleidžia sesiją, sutarties galiojimo laikotarpyje (sutartis sudaroma trims metams), jis gali lankyti tą pačią sesiją su kitu klausytojų srautu be papildomų mokesčių.

Individualių  konsultacijų kainos sutartinės.

 

Priėmimas mokytis bazinio IP kurso programoje

Baziniame IP kurse mokytis gali  visi, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, taip pat šiuo metu studijuojantys, bet dar neturintys diplomo asmenys.

Asmenys, po mokyklos baigimo niekur nestudijavę, tačiau turintys darbo patirties, gali kreiptis su prašymais priimti ir gali būti priimami.
Stojamųjų egzaminų į IPI nėra, vyksta priėmimo į IPI pokalbis grupėje arba individualiai.

Primename, kad mokslai IPI nesuteikia naujos kvalifikacijos ar specialybės, tačiau suteikia žinias ir įgūdžius.
Baigę IPI, klausytojai gauna pažymėjimą, kuriame išvardinti lankyti kursai ir atlikti praktiniai darbai. Bazinio kurso programos aprašymas

Norinčius mokytis IP baziniame kurse prašome siųsti savo CV, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopiją ir motyvacinį laišką adresu info@ipi.lt. 

Planuojama naujos grupės mokslų pradžia – 2018 m.

Klausimus, susijusius su programa ar Jūsų galimybe mokytis programoje, siųskite instituto programos koordinatorei Dainai Kremensienei el. paštu info@ipi.lt

 

Sesijų turinys

Sesijos nr. Tema Turinys
1 sesija Pagrindinės IP sąvokos Savęs vertinimas, pozityvus aš. Pagrindinės IP sąvokos IP vystymosi chronologijoje. Bendrumo jausmas.
2 sesija IP požiūris į žmogaus raidą Gyvenimo stiliaus formavimasis. Individualioji psichologija šiuolaikinių raidos teorijų kontekste. Asmens priešistorė. Vardo ir gimimo istorija.
3 sesija Gyvenimo stiliaus samprata Gyvenimo stiliaus samprata, jį apibūdinančios ir papildančios IP sąvokos. Mano ir mūsų pasaulis.
4 sesija Gyvenimo stiliaus pažinimas Ankstyvieji vaikystės prisiminimai. Šeimos konsteliacija.
5 sesija Gyvenimo stiliaus pažinimo metodai Gyvenimo uždaviniai. Labiausiai įsiminęs pastebėjimas.
6 sesija Šeimos santykių tyrimo metodai Adlerietiški šeimos santykių tyrimo metodai. Kalbantis šeimos piešinys. Filmo herojų gyvenimo stiliaus įvertinimas.
7 sesija Padrąsinančio bendravimo praktikumas IP pratybos, skirtos bendravimo baimei įveikti.
8 sesija Tėvų grupė Tėvų grupė.
9 sesija Tėvų grupė (tęsinys) Tėvų grupė. Vaikų auklėjimo stiliai. Vaiko netinkami elgesio tikslai.
10 sesija IP požiūris į organizacijas. IP darbo vietoje Organizacijos analizė, remiantis individualiąja psichologija. Asmens gyvenimo stiliaus įtaka jo elgesiui ir santykiams organizacijoje. IP taikymas darbo vietoje.
11 sesija IP kitų asmenybės teorijų kontekste ir praktikoje  Individualioji psichologija kitų asmenybės teorijų kontekste. Pasirengimas baigiamojo darbo rašymui.
12 sesija Gyvenimo stiliaus pažinimas grupėje Praktikumas. Gyvenimo stiliaus pažinimas grupėje.

 

Sesijų datos

Bazinio IP kurso programa (Asmeninio patyrimo kursai)


15B grupė

2017 m.

Ses. nr. Data Pavadinimas
1 sesija Balandžio 7-8 d. Pagrindinės IP sąvokos
2 sesija Gegužės  19-20 d. IP požiūris į žmogaus raidą
3 sesija Birželio 9-10 d. Gyvenimo stiliaus samprata
4 sesija Rugsėjo 22-23 d. Gyvenimo stiliaus pažinimas
5 sesija Spalio 13-14 d. Gyvenimo stiliaus pažinimo metodai
6 sesija Lapkričio 17-18 d. Šeimos santykių tyrimo metodai

2018 m.

7 sesija Vasario 2-3 d. Padrąsinančio bendravimo praktikumas
8 sesija Kovo 2-3 d. Tėvų grupė
9 sesija Gegužės 11-12 d. Tėvų grupė (tęsinys)
10 sesija Rugsėjo 7-8 d. IP požiūris į organizacijas. IP darbo vietoje
11 sesija Spalio 19-20 d. IP kitų teorijų kontekste ir praktikoje
12 sesija Lapkričio 23-24 d. Gyvenimo stiliaus pažinimas grupėje

 

14B grupė

 2016 m.

Ses. nr. Data Pavadinimas Dėstytojai
1 sesija Vasario 5-6 d. Pagrindinės IP sąvokos Gabija Jurgelytė, Daina Kremensienė
2 sesija Balandžio 22-23 d. IP požiūris į žmogaus raidą Silvestra Markuckienė
3 sesija Gegužės 20-21 d. Gyvenimo stiliaus samprata Silvestra Markuckienė
4 sesija Rugsėjo 16-17 d. Gyvenimo stiliaus pažinimas Silvestra Markuckienė, Gabija Jurgelytė
5 sesija Spalio 21-22 d. Gyvenimo stiliaus pažinimo metodai Algirdas Brukštus, Silvestra Markuckienė
6 sesija Lapkričio 25-26 d. Šeimos santykių tyrimo metodai Daina Kremensienė

2017 m.

7 sesija Vasario 3-4 d. Padrąsinančio bendravimo praktikumas Algirdas Brukštus, Daina Kremensienė
8 sesija Kovo 24-25 d. Tėvų grupė Nerilė Norkūnė
9 sesija Gegužės 12-13 d. Tėvų grupė (tęsinys) Nerilė Norkūnė
10 sesija Rugsėjo 15-16 d. IP požiūris į organizacijas. IP darbo vietoje Rita Rekašiūtė Balsienė
11 sesija Spalio 20-21 d. IP kitų teorijų kontekste ir praktikoje Algirdas Brukštus, Rasa Kardaitė Vėlyvienė
12 sesija Lapkričio 24-25 d. Gyvenimo stiliaus pažinimas grupėje Katharina Ullrich

 

Literatūros studijos

 

Literatūros studijos vyksta savarankiškai. Rekomenduojama knygas ir straipsnius perskaityti iki nurodytų sesijų, kad jų metu galėtumėte geriau suprasti ir įprasminti teorines žinias.

2 sesijai

 1. Adleris A. Žmogaus pažinimas. Vilnius Vaga, 2003. Skyriai nr. 3, 5 ir 6 (yra instituto bibliotekoje).
 2. Myers D. Psichologija. Vilnius, 2000. Skyrius nr. 3 (yra instituto bibliotekoje).
 3. Pirmosios sesijos padalomoji medžiaga.
 4. Raidos psichologija, konspektas.

3 sesijai

 1. Dreikurs Ferguson. Adlerio teorijos įvadas. Alytus, 2000 (yra instituto bibliotekoje).

4 sesijai

 1. Adleris A. Apie nerviškąjį charakterį. // LIPD leidinys, 2001, Nr. 3, p. 2-5 arba „Psichologija. 8“, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, V., Mokslas, 1988.
 2. Briedienė E. Mano gyvenimo stilius. // „Psichologija Tau“, 1998, Nr. 6, p. 28-30.
 3. Astrauskaitė M. Vieta šeimoje-vieta gyvenime. // „Aš ir psichologija“, 2008, Nr.7.

Rekomenduojama papildoma literatūra:

 1. Кевин Леман. Воспоминания детства: что они говорят о тебе сегодняшнем? Триада, 2010.

5 ir 6 sesijoms

Pabaigti skaityti Adleris A. Žmogaus pažinimas. Vaga, Vilnius 2003.

7 sesijai

 1. Martin Buber. Aš ir Tu. Katalikų pasaulio leidiniai, 1998.
 2. Harriet Golghor Lerner. Pykčio šokis. Alma Littera, 2012 arba Via Recta, 2000.
 3. Giuseppe Colombero. Nuo žodžių į dialogą. Psichologiniai asmenų tarpusavio komunikacijos aspektai. Katalikų pasaulio leidiniai. 2004.

8 sesijai

 1. Rudolf Dreikurs, Vicki Soltz. Laimingi vaikai. Vaga, Vilnius 2008 (šiai sesijai galite paskaityti keletą skyrių, visą knygą reikės perskaityti IX sesijai).

9 sesijai

 1. Pilnai perskaityti Rudolf Dreikurs, Vicki Soltz. Laimingi vaikai. Vaga, Vilnius 2008.
 2. Skaitiniai tėvams, sudaryti E. Kern.
 3. Penkios priežastys nustoti sakyti šaunuolis straipsnis.
 4. Sudegusio pyrago pamokos straipsnis.

Rekomenduojama papildoma literatūra:

Straipsniai:

 • Vaiko memorandumas tėvamas straipsnis.
 • Tėvai ir vaikai. Kaip smagu jaustis gera mama ir geru tėčiu straipsnis.

Knygos:

 • Adelle Faber ir Elan Mazlish. „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų“. Vilnius, 2009.
 • Jūratė Jadkonytė Patraitienė. „Laimingos mamos dienoraštis“. Vilnius, 2010.
 • Julija Gippenreiter. „Bendrauti su vaiku KAIP?“. Klaipėda, 2008.
 • D.W. Winnicott. „Vaikas, šeima ir išorinis pasaulis“. Vilnius, 2000.
 • Haim G. Ginott. „Tarp tėvų ir vaiko. Nauji senų problemų sprendimai“. Vilnius, 1999.
 • Francis X. Walton. „Kaip užsitarnauti paauglių pasitikėjimą namuose ir mokykloje“. Vilnius, 2000.
 • Wendy Grant. Nuo 13 iki 19. Kaunas, 1998.
 • Peters Ruth. Nebijokite drausminti vaikų. Vilnius, 1999.
 • Lamontagne Yves. Būti tėvais pamišusiame pasaulyje. Vilnius, 1999.
 • Adelle Faber ir Elane Mazlish. Kaip kalbėti, kad vaikai galėtų mokytis – namie ir mokykloje. Kaunas, 1999.

10 sesijai

 1. David G. Myers. Psichologija.,12 skyrius („Motyvacija“), 612 – 628 psl. Poligrafija ir informatika, 2008.
 2. Astrauskaitė M. Draugas – darbo dienomis. // „Aš ir psichologija“, 2010, Nr.5.

Rekomenduojama papildoma literatūra:

Straipsnis (anglų kalba): Karen John, Basic Needs, Conflict, and Dynamics in Groups. The Journal of Individual Psychology 56 (4), 2000.

11 sesijai

BENDRA LITERATŪRA:

 1. Psichoterapija: knyga profesionalams ir smalsiems, sudarė E. Laurinaitis ir R. Milašiūnas. Vaistų žinios, 2008.
 2. Raymond J. Corsini „Šiuolaikinė psichoterapija“, Poligrafija ir informatika, 2011.
 3. Personality Theories (George Boeree):http://webspace.ship.edu/cgboer/perscontents.html
 4. Gordon W. Allport „Tapsmas“ , Vaga, 1998.

Užduotis: Ruošdamiesi pirmiausiai remkitės bendrame literatūros sąraše paminėtais šaltiniais. Kiekviena grupė paruošia 20-30 minučių pristatymą, kuriame pateikia pagrindinius teorijos teiginius, jos sąvokas. Po pristatymo diskusijoje bus aptariami panašumai ir skirtumai su Individualiosios psichologijos teorija.

Temos pristatymui:

 1. Psichoanalitinės asmenybės teorija. Sigmund Freud ir Carl Gustav Jung
 2. Humanistinė ir egzistencinė teorijos. Carl. R.  Rogers, Viktor E. Frankl, Abraham H. Maslow
 3. Kognityvinė – elgesio asmenybės teorija. Aeron Beck, Albert Ellis

Papildomi skaitiniai 11 sesijai

Elektroninė biblioteka, kurioje galite rasti Adleristinės literatūros rusų kalba www.koob.ru

 

Gyvenimo stiliaus pažinimas

Gyvenimo stiliaus pažinimo APIBŪDINIMAS

Gilesnis savo gyvenimo stiliaus pažinimas padeda spręsti asmeninius konfliktus (vidinius ir išorinius), įveikti krizes, kurios gali trukdyti betarpiškai suprasti kitą žmogų, kurti ir palaikyti konstruktyvius santykius. Geriau pažįstant savo gyvenimo stilių, lavėja įžvalgos, savęs suvokimas (dar vadinamas savirefleksija).
Gyvenimo stiliaus pažinimas gali vykti individualiai ir grupėje.

Bazinio IP kurso klausytojai gilinasi į savąjį gyvenimo stilių viso mokymo metu per paskaitas bei praktinius užsiėmimus, o taip pat lankydami asmenines konsultacijas bei gyvenimo stiliaus pažinimo grupę.

Bazinio IP kurso klausytojai iki baigiamojo darbo gynimo turi surinkti ne mažiau nei 20 val. asmeninių konsultacijų.

Gyvenimo stiliaus pažinimo asmenines konsultacijas galima atlikti tik pas IPI rekomenduojamus konsultantus, kurių sąrašą pateikia ir prižiūri IP konsultantų asociacija kartu su IP institutu.
Bazinio IP kurso klausytojai patys pasirenka ir asmeniškai kreipiasi į konsultantą, bei tariasi dėl konsultacijų.
P.S. Užskaitomos tik tos asmeninės konsultacijos, kurios pradėtos mokantis IPI programoje ir vykusios pas rekomenduotus specialistus.

Jei klausytojui sunku apsispręsti pasirenkant konsultantą, jis gali kreiptis į instituto direktorę Rasą Bieliauskaitę ar programos koordinatorę Dainą Kremensienę pokalbiui dėl konsultanto pasirinkimo.

Gyvenimo stiliaus pažinimo grupes veda IPI dėstytojos.
Grupių laikas skelbiamas iš anksto, į grupę registruoja pati grupės vedėja, telefonu.

Nepamirškite į grupes bei asmenines konsultacijas pasiimti parašų lapų:

Asmeninės konsultacijos –  Parašų lapas

Gyvenimo stiliaus pažinimo grupė – Parašų lapas

 

IP konsultantų sąrašas

Vardas, pavardė El. paštas Telefono nr. Miestas
Algirdas Brukštus algizmos@gmail.com +370 61627438 Vilnius, Ignalina
Asta Vaitkevičienė vaitkevicieneasta9@gmail.com +370 68525992 Šiauliai
Daina Kremensienė daina.kremensiene@gmail.com +370 65011989 Vilnius
Gabija Jurgelytė gabijurg@gmail.com +370 61472261 Vilnius
Rasa Kardaitė Vėlyvienė rasa.kardaite@ipi.lt +370 69966153 Vilnius
Nerilė Norkūnė nerilet@gmail.com +370 68223088 Vilnius
Rasa Derenčienė rasa.derenciene@gmail.com +370 68720559 Vilnius
Taida Tiriūnė tttaida@yahoo.com +370 61431610 Klaipėda, Palanga
Jolita Katauskienė jolitaka9@gmail.com +370 65699025 Raseiniai
Virginija Guogienė virginija.guogiene@gmail.com +370 62551985 Švenčionys, Švenčionėliai, Pabradė, Ignalina

 

IP konsultavimo  programos klausytojai, konsultuojantys su profesine priežiūra

 

Vardas, pavardė El. paštas Miestas
Asta Barkauskienė a_barkauskiene@yahoo.com Vilnius
Anastasija Pilkionienė anastasija.pilkioniene@gmail.com Vilnius
Daiva Antanavičiūtė daija77@gmail.com Alytus
Eglė Pelienė egle@peliene.lt Vilnius
Milda Čeikienė mildaceikiene@gmail.com Vilnius
Ramunė Savickaitė-Kondreckienė skaitramune@gmail.com Vilnius
Rima Žukauskienė joriva@takas.lt Raseiniai
Rūta Žukienė rutaawake@gmail.com Palanga
Virginijus Varkalis v.varkalis@gmail.com Vilnius, Panevėžys

Pastaba: jei gyvenate toli nuo skelbiamų konsultantų, prašome, kreipkitės į instituto administraciją, kad galėtume jums rekomenduoti konsultantą.

 

Bazinio IP kurso baigiamasis darbas

Bazinio IP kurso baigiamasis darbas skirtas įvertinti klausytojo IP teorijos įsisavinimą ir gebėjimą ją sieti su asmens istorija.

Šio rašto darbo turinį sudaro asmens (filmo ar literatūros kūrinio personažo) gyvenimo stiliaus atskleidimas, analizuojant personažo asmenį ir jo istoriją. Darbe gyvenimo stilius atskleidžiamas išaiškinant ir atspindint individualiosios psichologijos sąvokas. Klausytojai savo darbe parodo, kaip supranta IP sąvokas ir/ar jas gali atskleisti.

Baigiamasis darbas parengiamas raštu ir ginamas žodžiu.

Baigiamąjį rašto darbą gali pateikti IPI bazinio IP kurso programos dalyviai, dalyvavę ne mažiau kaip 80 % sesijų ir surinkę kitas privalomų bei pasirenkamų kursų valandas.

PASIRENGIMAS BAIGIAMOJO DARBO RAŠYMUI

11 arba 12 sesijos II dalyje (paskutines sesijos 8 ak. val.) klausytojai, padedami dėstytojų, ruošiasi egzaminui.

Šioje sesijos dalyje analizuojamas literatūros kūrinio personažo gyvenimo stilius – jis apibūdinamas išaiškinant ir iliustruojant individualiosios psichologijos sąvokas per personažo asmenį ir jo istoriją. Po sesijos klausytojai laisvai ir savarankiškai pasirenka literatūros kūrinį ar filmą, o taip pat personažą, kurio gyvenimo stilių norės aprašyti baigiamajame darbe.

Klausytojas darbą rašo kuruojant pasirinktam dėstytojui.

BAZINIO IP KURSO BAIGIAMOJO DARBO DĖSTYTOJAI IR JŲ KONTAKTAI

Vardas, pavardė El. pašto adresas Telefonas
1. Algirdas Brukštus algizmos@gmail.com 8 616 27438
2. Daina Kremensienė daina.kremensiene@gmail.com 8 650 11 989
3. Silvestra Markuckienė silva.markuc@gmail.com 8 620 55 320
4. Gabija Jurgelytė gabijurg@gmail.com 8 614 72261
5. Nerilė Norkūnė nerilet@gmail.com 8 682 23088

BAIGIAMOJO EGZAMINO DATA

Bazinio IP kurso baigiamojo egzamino data bus skelbiama.

Į egzaminą reikia atsinešti atspausdintą ir įrištą savo baigiamąjį darbą (2 egz.).

BAIGIAMOJO EGZAMINO MOKESČIAI

Baigiamojo egzamino mokestis – 58 Eur.

Egzamino mokestį reikia sumokėti gavus leidimą gintis darbą.

 

Baigiamojo darbo turinys

Personažo gyvenimo stiliaus atskleidime turi būti panaudojama kuo daugiau individualiosios psichologijos sąvokų (ne mažiau, nei šešios).

Rašto darbo apimtis – iki 5 psl. spausdinto teksto, neįskaitant titulinio puslapio (A4 formatas, 12 „Times New Roman“ šriftas, 1 eilutės tarpai).

Rašto darbo medžiaga sudedama tokia eile:

1. Titulinis lapas, kuriame nurodoma: mokymo įstaigos pilnas pavadinimas, klausytojo vardas ir pavardė, baigiamojo darbo pavadinimas, kuriame nurodomas literatūros kūrinys ar filmo pavadinimas, taip pat personažo vardas (pvz.: „Auksaburnio, iš H. Hesės knygos „Narcizas ir Auksaburnis“, gyvenimo stiliaus pristatymas“); darbo parengimo data (metai).

2. Įvadas, kuriame klausytojas trumpai aprašo, kodėl pasirinko konkretų literatūros kūrinį ar filmą, bei konkretų jo personažą.

3. Pristatoma pagrindinė darbo dalis – personažo gyvenimo stilius, išaiškinant individualiosios psichologijos sąvokas.

4. Paskutinė dalis – trumpas apibendrinimas ar išvados, kurioje klausytojas gali trumpai aprašyti pagrindinius personažo gyvenimo stiliaus bruožus, arba savo asmenines įžvalgas ar atradimus, kurie iškilo rašant baigiamąjį darbą ir dar nebuvo paminėti iki šiol.