Tėvų konsultavimo programa įvairiems specialistams


tevu-konsultavimo

mtclogoIPl

TĖVŲ KONSULTAVIMO PROGRAMA ĮVAIRIEMS SPECIALISTAMS

Programa skirta visiems, dirbantiems su vaikais ir/ar jų tėvais – mokytojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, būrelių vadovams, visuomenės sveikatos specialistams, psichologams, slaugytojams, kineziterapeutams, bendrosios praktikos gydytojams.

Dirbantiems su vaikais kartais būna sunku bendrauti su tėvais.

Mes galime pasiūlyti tai, kas bendradarbiavimą padarytų naudingą ir veiksmingą.

Tai ne vienkartinė paskaita ar seminaras.

Tai – 6 praktinių, tęstinių sesijų ciklas, padėsiantis:

  • išgirsti, pamatyti ir suprasti daugiau iš to, ką sako tėvai;
  • atskleisti, parodyti ir veikti taip, kad laimėtumėte
    bendradarbiavimą, o ne priešiškumą;
  • išmokti apsaugoti save ir neišsieikvoti.

Programos trukmė – 72 akad. val. (6 sesijos po 12 akad. val., kartą per mėn.).

Sesija vyks penktadienį 13.00–17.00 val. ir šeštadienį nuo 9.00 iki 17.00 val.,
Pamėnkalnio g. 19–8, Vilnius, IPI patalpose.

Vienos sesijos mokestis – 75 Eur. Visos programos kaina – 450 Eur.

Numatoma programos pradžia – 2016 m. rugsėjo mėnesį.

Šiuo metu grupė renkama, galima registruotis

Elektroninė registracija

Informacija apie programą

Kilus klausimams, rašykite el. paštu info@ipi.lt

Už visą programą dalyviai gaus profesinio tobulinimosi pažymėjimą.

Pedagogams apmokėjimas galimas iš mokinio krepšelio lėšų (pavedimu arba grynais).

VšĮ Individualiosios psichologijos institutas (IPI) www.ipi.lt

Pamėnkalnio g. 19-8, LT-01114 Vilnius

Neformalus suaugusiųjų švietimas nuo 2000 m. Įtrauktas į švietimo ir mokslo institucijų registrą (AIKOS), bendradarbiauja su VU Filosofijos fakultetu, Vilniaus visuomenės sveikatos biuru, Mokyklų tobulinimo centru, Miuncheno Alfredo Adlerio institutu (Vokietija).

Tėvų konsultavimo programa įvairiems specialistams

Programa skirta visiems, dirbantiems su vaikais ir/ar jų tėvais – mokytojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, socialiniams darbuotojams, būrelių vadovams, visuomenės sveikatos specialistams, psichologams, slaugytojams, kineziterapeutams, bendrosios praktikos gydytojams.

Tėvų konsultavimo programos tikslas – suteikti specialistams daugiau praktinių žinių ir įgūdžių, kaip bendrauti padrąsinančiai, kaip išlaikyti pozityvią nuostatą savęs ir kitų atžvilgiu, kaip apsaugoti save ir neišsieikvoti bei nenuleisti rankų.

Dalyviai – programos bendraautoriai ir naudos gavėjai. Grupėje kartu analizuojamos konkrečios dalyvių situacijos ir galimi sprendimai remiantis ne tik teorinėmis, bet ir įgytomis praktinėmis žiniomis.

Programą baigę specialistai – pasitikintys, žinantys, turintys praktinės patirties ir įgūdžių profesionalai, gebantys bendrauti su tėvais taip, kad laimėtų jų bendradarbiavimą.

Kuo Jums gali būti naudinga mūsų programa?

  • Išmoksite išgirsti daugiau iš to, ką sako tėvai, ir kalbėtis su jais taip, kad jie įsiklausytų.
  • Padėsite tėvams labiau suprasti, kas vyksta su vaikais šeimoje ir už jos ribų, kad gebėtų skatinti savo vaikus keisti elgesį.
  • Išmoksite padrąsinti save ir kitus.
  • Įgusite apsaugoti save.
  • Tam, kad visa tai įvaldytumėte, pirma padėsime jums suprasti savo gyvenimo stilių bei bendravimo ypatumus.

Programos apimtis ir kaina

6 sesijos po 12 akad. val. kartą per mėnesį. Visa programa – 72 akad. val.

Dalyvių skaičius grupėje – 10-16 žmonių.

Užsiėmimai vyks penktadieniais 13.00–17.00 val., šeštadieniais 9.00–17.00 val., Pamėnkalnio 19–8, Vilnius, IPI patalpose.

Numatoma programos pradžia – 2016 m. rugsėjo mėnesį.

Vienos sesijos mokestis – 75 Eur, visos programos kaina – 450 Eur.

Pedagogams apmokėjimas galimas iš mokinio krepšelio lėšų.

Už visą programą dalyviai gaus bendrą MTC ir IPI profesinio tobulinimosi pažymėjimą.

Programos struktūra

Programa sudaryta taip, kad klausytojai įgytų daugiau praktinių žinių ir patyrimo padrąsinančioje kolegų aplinkoje. Todėl svarbu, kad grupėje būtų sukurta tinkama atmosfera.

Namų darbai bei jų analizė yra reikšminga mokymosi proceso dalis. Taip siekiama kuo labiau atliepti dalyvių poreikius ir padėti spręsti konkrečias situacijas.

Namų darbai skiriami remiantis nuoseklia logika: nuo skaitymo ir teorinių žinių supratimo pereinama prie konkrečių situacijų stebėjimo ir įžvalgų, o tuomet – prie veiksmų, žinių praktinio taikymo ir grįžtamojo ryšio analizės.

Preliminarios 2016-2017 m. sesijų datos (datos dar gali keistis)

1 sesija. „Sūpuoklės“ principas. Rugsėjo 23-24 d.

1 diena Prisistatymas ir programos pristatymas. Žmogaus raidos apžvaga – kas nauja požiūriuose į raidą?
2 diena Grupės sutelktumo praktikumas. Menkavertiškumo jausmas ir jo įveikos formavimasis. Judėjimas iš minuso į pliusą.
Namų darbai Skaitiniai – A. Adler „Žmogaus pažinimas“ / R. Dreikurs „Laimingi vaikai“.

2 sesija. Šeima pro padidinamąjį stiklą. Spalio 14-15 d.

1 diena Namų darbų aptarimas.Šeimos struktūra, atmosfera šeimoje ir auklėjimo stiliai.
2 diena Labiausiai įsiminęs pastebėjimas.
Namų darbai Stebėjimas – pastebėti mažiausiai 3 vaikus, įžvalgos apie jų šeimos atmosferą bei auklėjimo ypatumus.

3 sesija. Ko galbūt nežinojote apie netinkamą vaikų elgesį. Lapkričio 4-5 d.

1 diena Namų darbų aptarimas ir padrąsinimas. Pagrindiniai vaiko poreikiai (4C). Netinkamo elgesio tikslai. Natūralios ir loginės pasekmės.
2 diena Padrąsinimas. Kuo tai skiriasi nuo pagyrimų? Praktikumas padrąsinti save r kitus.
Namų darbai Atpažinimas – atpažinti vaikų netinkamo elgesio tikslus. Atsivežti pastebėtus 3 atvejus.

4 sesija. „Aš“ kalba = „Aš kalbu“? Kur riba? Gruodžio 16-17 d.

1 diena Namų darbų aptarimas ir padrąsinimas.Ribų nustatymas. Komunikacijos procesas: vienpusė/dvipusė komunikacija.
2 diena Aktyvus klausymas. „Aš kalba“. Praktikumas.
Namų darbai Taikymas – pokalbis su vaiku/tėvais ir padrąsinimas. Kitas variantas – padrąsinančio laiško rašymas tėvams. Atsivežti 3 situacijas.

5 sesija. „Sunkūs“ tėvai. Sausio 6-7 d.

1 diena Namų darbų (situacijų) analizė ir padrąsinantis aptarimas grupėje.
2 diena Kaip atpažinti „sunkius“ tėvus? Bendravimo su jais strategijos.
Namų darbai Taikymas – pokalbis su „sunkiais“ tėvais. Atsivežti 3 situacijas.

6 sesija. Visa tiesa apie metodus, technikas ir drąsą. Vasario 10-11 d.

1 diena Namų darbų (situacijų) analizė ir padrąsinantis aptarimas grupėje.
2 diena Metodų ir technikų taikymo niuansai bei galimos nesėkmės. „Mūsų pasaulis“.

Tėvų konsultavimo kursai specialistams, pirmiausia, yra padrąsinimas ir efektyvių vaikų auklėjimo principų įtvirtinimas. Pagarbaus ir lygiaverčio santykio filosofija individualiosios psichologijos rėmuose man tapo aiškesnė ir praktiškai labai veiksminga. Gyvai vedami šių kursų užsiėmimai neprailgo. Įvairių sričių specialistų situacijų aptarimas, analizė ir kitos refleksijos padėjo praplėsti supratimą apie konsultacijas su tėvais. Ir, žinoma, užduotys apie save bei dėstytojų subtilios įžvalgos pažėrė gausybę apmąstymų ir sąmonės nušvitimų. Jų niekada nebūna per daug. Labai rekomenduoju jauniems specialistams, nes tai kursai, kurie stiprina pasitikėjimą savimi.

Giedrė

Labai džiaugiuosi, kad kurso lankytojos (dalyvės) buvo iš skirtingų veiklos sričių (psichologės, pedagogės, neformalaus ugdymo profesionalės, konsultacinio verslo atstovės), nes būtent tai leido į analizuojamas situacijas pažvelgti įvairiais požiūriais.  Mūsų pačių aptarimams pateikiamos situacijos buvo labai skirtingos. Taigi, asmeniškai man tai labai stipriai praplėtė matymą, kokių situacijų gyvenime būna, kaip skirtingai jose veikia žmonės ir kad jie visi turi savas priežastis, o svarbiausia, dažniausiai veikia turėdami pačius geriausius ketinimus.

Mokydamasi šiame kurse labai “paaugau”. Po kiekvienos sesijos turėjau ką pagalvoti ir ką koreguoti savo pačios gyvenime, savo santykiuose su artimaisiais, draugais, apskritai su žmonėmis. Kai labiau supranti save, gali lengviau suprasti kitus. Gyvenime mažiau pykčio, nesusipratimų, daugiau įsiklausimo į kitus. Sakyčiau, kad kurso metu tobulinamas įgūdis tiksliai ir aiškiai verbalizuoti tai, kaip jautiesi pats, verbalizuoti kito žmogaus jausmą. Mano manymu šito itin trūksta daugumai žmonių – sugebėti įvardinti kaip jautiesi konkrečioje situacijoje neapsiribojant žodeliais “gerai” arba “blogai”, pasirodo, gali būti iššūkis.

Mokymosi forma, tempas man labai tiko. Pusantros dienos per mėnesį buvo labai tinkama, kai mokslus turi derinti su darbais ir su užduodamais namų darbais. Visi lektoriai savų sričių profesionalai.

Jūratė Antanaitytė-Voldemarienė, kurso dalyvė

Daugiau atsiliepimų