Santykis su savimi

Santykis su savimi

Mes visi gyvename santykiuose. Kitaip neišgyventumėm. O, turbūt, ir nenorėtumėm išgyventi.  Ir kaip teigė Individualios psichologijos kūėjas Alfredas Adleris – tai gali būti mūsų pagrindinė užduotis. Matydamas žmogų nuolat sprendžiantį socialinių ryšių, profesinių santykių ir intymaus bendravimo uždavinius, Adleris (1931) teigė, jog “mes esame priversti atsakyti į šiuos klausimus ar tvarkytis su šiomis problemomis todėl, kad nuolat su jomis susiduriame, ir savo atsakymuose mes randame savo asmeninę gyvenimo prasmės sampratą.”

Tačiau už visų žmonių, visų socialinių judesių išlieka vienas, nenutrūkstantis ir nepakeičiamas ryšys – tai santykis su savimi. Ir tai, kaip žmonės elgiasi patys su savimi iš esmės atitinka visa tai, ką jie sukuria išoriniame pasaulyje. Todėl pasak Adlerio mokinių R. Dreikurso ir  H.H. Mosako (1967) “sąlygos būtinos sėkmei ir nesėkmės priežastys iš esmės yra tokios pačios tiek gyventi taikoje su kitais tiek su savimi”.

Šis susitikimas – tai trumpas bandymas pajausti ir suvokti, kiek tos sėkmės bei nesėkmės patiriamos su kitais, glūdi mūmyse pačiuose ir, kokie keliai veda į gyvenimą išorinėje bei vidinėje taikoje.

Seminare kviečiu Jus kartu:

  • pažvelgti į tai, kaip mes elgiames patys su savimi;
  • atsekti vidinių dialogų ir konfliktų autorius;
  • paieškoti būdų priimti savo nuslopintas, atstumtas amenybės dalis;
  • pažvelgti, kaip vidiniai konfliktai atsispindi išoriniuose santykiuose;
  • kurti lygiavertiškumą santykyje su savimi pačiu.

 

Seminaras sukurtas remiantis Individualiosios psichologijos pasaulėžiūra ir vertybėmis. Taip pat paįvairinant adlerietiską gyvenimo stiliaus supratimą, remiamės ir Transakcinės analizės terminais, o atlikdami praktines užduotis, pasitelksime ir Geštalto siūlomus metodus.

Į susitikimą kviečiu dalyvius jau susipažinusius su Individualiąja psichologija (esamus arba buvusius IPI programų dalyvius).

Seminaras vyks 2019 m. spalio 20 d. (sekmadienį), trukmė 8 ak. val., kaina – 80  eur.

Seminarą veda – Gabija Jurgelytė, Individualiosios psichologijos konsultantė ir IPI lektorė.

Registracija: https://forms.gle/zpHSRUMUZPm4hV3Y6

 Registracija patvirtinama gavus 30 eur. avansinę įmoką.

Sąsk. nr.: A/s LT50 7044 0600 0142 3643

AB SEB bankas

Gavėjas: VšĮ Individualiosios psichologijos institutas

Įm. k.: 125016287

Mokėjimo paskirtis: už seminarą “santykis su savimi”