Alfredas Adleris

wlpue999ALFREDAS ADLERIS (1870-1937)

vienas žymiausių šiuolaikinės psichologijos pradininkų. Jis gyveno ir dirbo Austrijoje bei JAV. Studijavo mediciną, dirbo bendrosios praktikos ir akių gydytoju, vėliau – psichoterapeutu. Savo mintis dėstė įvairiuose JAV ir Europos universitetuose, parašė daug straipsnių ir knygų. Daugelis žymių psichologijos teoretikų ir praktikų sėmėsi idėjų iš A. Adlerio mokymo, kurį jis pavadino individualiąja psichologija.

Alfredas Adleris. Gyvenimas ir kūryba

Biografinius duomenis parinko E. Briedienė

1870vasario 7 d. Vienoje gimė Alfredas Adleris.
1879-80mokėsi realinėje gimnazijoje.
1880-88Hernalser`io humanitarinės gimnazijos moksleivis.
1888-95medicinos studijos Vienos universitete.
1889įstojo į Austrijos studentų sąjungą.
1892savanoriška tarnyba armijoje (pusė būtino laiko).
1895Vienos universitetas suteikė medicinos daktaro diplomą.
1896medicininė tarnyba armijoje.
1897pirmi straipsniai darbininkų laikraštyje. Dalyvavo tarptautiniame gydytojų kongrese Maskvoje. Gruodį Rusijoje vedė Raisą Timofejevną Epštein.
1898gimė duktė Valentina Dina.
1899privačios medicininės praktikos pradžia.
1901gimė dukra Aleksandra.
1902pakviestas į Zigmundo Froido organizuotus “trečiadienio susirinkimus”.
1903priimtas į gydytojų draugiją.
1904perėjo į evangelikų tikėjimą.
1905gimė sūnus Kurtas.
1907išleido knygą “Studija apie organų menkavertiškumą”.
1909gimė dukra Kornelija (Neli).
1910drauge su V. Štekeliu išleido psichoanalizės laikraštį.
1911atsiskyrė nuo Z. Froido. Išstojo iš psichoanalizės draugijos. Įkūrė “Laisvosios psichoanalizės draugiją”.
1912pradėtas leisti draugijos laikraštis. Išleido knygą “Apie nerviškąjį charakterį”.
1914draugija pervadinta “Individualiosios psichologijos draugija”.
1916pašauktas į karinę tarnybą.
1918-19Vienoje įsteigta pirmoji auklėjimo konsultacija.
1919išleido brošiūrą “Kita pusė. Masių psichologijos studija apie tautos kaltę”.
1920-23kursai mokytojams, vėliau tapę tęstiniu mokymu.
1920išleido knygą “Individualiosios psichologijos praktika ir teorija. Įvadas į psichoterapiją gydytojams, psichologams ir mokytojams”.
1922pirmasis tarptautinis Individualiosios psichologijos kongresas Miunchene.
1923pasirodė pirmasis “Tarptautinio Individualiosios psichologijos žurnalo” numeris.
1925antrasis tarptautinis IP kongresas Berlyne.
1926trečiasis tarptautinis IP kongresas Diuseldorfe. Pirmoji kelionė į Ameriką.
1927ketvirtasis tarptautinis IP kongresas Vienoje. Išleido knygą “Žmonių pažinimas”.
1927-29paskaitos Amerikoje.
1929nusipirko vasarnamį Vienos priemiestyje. Išleido knygas “Individualioji psichologija mokykloje. Paskaitos mokytojams ir auklėtojams”, “Neurozės problemos”, “Gyvenimo prasmė”.
193060-mečio proga suteiktas Vienos garbės piliečio vardas. Penktasis tarptautinis IP kongresas Berlyne. Išleido knygas “Sunkiai auklėjamo vaiko siela”, “Vaikų mokymas”, “Gyvenimo stilius”, “Homoseksualumo problema”. Paskaitos Kolumbijos universitete.
1932individualiosios psichologijos vasaros mokykla Zemeringe ir Vienoje. Formalus persikraustymas į Niujorką.
1933pasikeitus valdžiai Vokietijoje A. Adlerio knygos pateko į draudžiamų knygų sąrašą. Pakartotini knygų leidimai anglų ir vokiečių kalbomis.
1935žmona Raisa su Kurtu ir Aleksandra Adler persikėlė į Niujorką.
1936vasaros mokykla Los Andžele.
1937Gegužės 28 d. Alfredas Adleris mirė Škotijoje, Aberdyno mieste, atvykęs skaityti paskaitų.