Asmeninio patyrimo kursai suaugusiems

bazinis

Apie kursus Priėmimas Kursų turinys Sesijų datos Literatūra ’Gyvenimo stiliaus pažinimas IP konsultantų sąrašas Baigiamasis darbas Darbo turinys

Asmeninio patyrimo kursai suaugusiems (Bazinis IP kursas)

TIKSLAI

Supažindinti besimokančius su IP teorijos pagrindais ir jos taikymo principais bei būdais.

UŽDAVINIAI

Mokymo sesijų metu suteikti IP teorinių žinių, o praktinį jų veikimą parodyti per asmeninę besimokančiųjų patirtį tam tikromis užduotimis ar pratimais.

PAGRINDINIAI BAZINIO IP KURSO PROGRAMOS PRINCIPAI:

 • Nuoseklumas. Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai sudaryti taip, kad besimokantieji per logiškai ir nuosekliai išdėstytas temas galėtų suprasti pagrindinius IP teiginius ir susieti juos su asmenine patirtimi, gaunama per praktines užduotis.
 • Per “intra” į “inter”. Temos ir užduotys išdėstytos taip, kad mokymas, pradžioje padedantis suvokti praeities individualius patyrimus apie save, padėtų suprasti dabarties tarpasmeninius santykius.
 • Padrąsinimas. Visi užsiėmimai – tiek teoriniai, tiek praktiniai – vyksta padrąsinimo atmosferoje. Tokiu būdu iliustruojama, kaip veikia šis svarbus IP principas įvairiose situacijose, o per pavyzdžius ir asmeninę patirtį mokomasi jį taikyti savo gyvenime.

PROGRAMOS APIMTIS

Bazinio IP kurso trukmė – 2 metai.

Iš viso 12 sesijų, išdėstytų dviejų metų bėgyje, 6 sesijos per vienerius metus. Sesijos vyksta penktadieniais ir šeštadieniais, kas 1,5-2 mėnesiai.

Vienos sesijos trukmė – 18 ak. val.

Sesijos išdėstymas:
8-10 teorinių akad. val., 6-8 praktinių akad. val. (penktadieniais nuo 9.00 iki 19.10 val. ir šeštadieniais nuo 9.00 iki 17.10 val.).

Viso kurso metu, kad galėtų laikyti baigiamąjį egzaminą, programos dalyvis gali praleisti ne daugiau, nei 20 % valandų.

PRIVALOMI PAPILDOMI SEMINARAI IR programos dalyvių SAVARANKIŠKI DARBAI

Gyvenimo stiliaus pažinimas asmeninėse konsultacijose (ne mažiau, nei 20 konsultacinių val.) pas IPI rekomenduojamus psichologus ir psichoterapeutus, taip pat asmenis, baigusius IP konsultantų mokymo programą ar IP konsultantų mokymo programos antrame etape besimokančius klausytojus. IPI pateikia konsultantų sąrašą, iš kurio klausytojas pasirenka konsultantą ir su juo susitaria dėl sąlygų.

Literatūros studijos. Tarp sesijų programos dalyviai savarankiškai ar mažose grupelėse studijuoja literatūrą. Atsiskaitymas už literatūros studijas vyksta sesijų metu.

Papildomi seminarai. Iki baigiamojo darbo gynimo klausytojas surenka ne mažiau, nei 30 akad. valandų papildomų seminarų, kuriuos organizuoja (arba rekomenduoja) Individualiosios psichologijos institutas ir LIPD (Lietuvos individualiosios psichologijos draugija).

Baigiamasis darbas. Kurso pabaigoje programos dalyviai, padedami pasirinkto dėstytojo, rašo baigiamąjį darbą. Baigiamųjų darbų gynimas vyksta po paskutiniosios sesijos. Baigiamojo darbo tikslas – individualiosios psichologijos teorinių ir praktinių žinių įtvirtinimas.

BAZINIO IP KURSO BAIGIMO DOKUMENTAS

Baigę bazinį IP kursą klausytojai gauna pažymėjimą, kuriame nurodytos sesijų temos, praktinių užsiėmimų apimtys ir baigiamojo darbo tema.

Priėmimo į bazinį IP kursą kriterijai

Mokytis baziniame IP kurse gali asmenys, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, taip pat šiuo metu studijuojantys, bet dar neturintys diplomo asmenys.
Stojamųjų egzaminų į IPI nėra, vyksta priėmimo į IPI pokalbis.

BAZINIO IP KURSO DĖSTYTOJAI

Bazinio IP kurso programoje dėsto patyrę psichologai, gilinantys savo žinias individualiosios psichologijos srityje Lietuvoje ir užsienyje vykstančiuose kursuose, ir IPI jau baigę bei dėstyti parengti IP konsultantai.

MOKSLŲ APMOKĖJIMO TVARKA

Mokslus Individualiosios psichologijos institute finansuoja patys dalyviai.

Už mokymąsi programoje galima sumokėti dalimis – mažiausia įmoka lygi 140 Eur.

Visos programos kaina – 1680 Eur.

Dalyvauti moksluose galima tik sumokėjus įmokas. Jei klausytojas praleidžia sesiją, sutarties galiojimo laikotarpyje (sutartis sudaroma trims metams), jis gali lankyti tą pačią sesiją su kitu klausytojų srautu be papildomų mokesčių.

Individualių  konsultacijų kainos sutartinės.

 

Priėmimas mokytis bazinio IP kurso programoje

Baziniame IP kurse mokytis gali  visi, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, taip pat šiuo metu studijuojantys, bet dar neturintys diplomo asmenys.

Asmenys, po mokyklos baigimo niekur nestudijavę, tačiau turintys darbo patirties, gali kreiptis su prašymais priimti ir gali būti priimami.
Stojamųjų egzaminų į IPI nėra, vyksta priėmimo į IPI pokalbis grupėje arba individualiai.

Primename, kad mokslai IPI nesuteikia naujos kvalifikacijos ar specialybės, tačiau suteikia žinias ir įgūdžius.
Baigę IPI, klausytojai gauna pažymėjimą, kuriame išvardinti lankyti kursai ir atlikti praktiniai darbai. Bazinio kurso programos aprašymas

Norinčius mokytis IP baziniame kurse prašome siųsti savo CV, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopiją ir motyvacinį laišką adresu info@ipi.lt. 

Planuojama naujos grupės mokslų pradžia – 2020 m. kovo 20 d.

Klausimus, susijusius su programa ar Jūsų galimybe mokytis programoje, siųskite instituto programos koordinatorei Dainai Kremensienei el. paštu info@ipi.lt

 

Sesijų turinys

 

Sesijos nr.TemaTurinys
1 sesijaPagrindinės IP sąvokosSavęs vertinimas, pozityvus aš. Pagrindinės IP sąvokos IP vystymosi chronologijoje. Bendrumo jausmas.
2 sesijaIP požiūris į žmogaus raidąGyvenimo stiliaus formavimasis. Individualioji psichologija šiuolaikinių raidos teorijų kontekste. Asmens priešistorė. Vardo ir gimimo istorija.
3 sesijaGyvenimo stiliaus samprataGyvenimo stiliaus samprata, jį apibūdinančios ir papildančios IP sąvokos. Mano ir mūsų pasaulis.
4 sesijaGyvenimo stiliaus pažinimasAnkstyvieji vaikystės prisiminimai. Šeimos konsteliacija.
5 sesijaGyvenimo uždaviniaiŽmogaus gyvenimo uždaviniai.
6 sesijaIP požiūris į organizacijas. IP darbo vietoje

 

Organizacijos analizė, remiantis individualiąja psichologija. Asmens gyvenimo stiliaus įtaka jo elgesiui ir santykiams organizacijoje. IP taikymas darbo vietoje.

 

 

7 sesijaPadrąsinančio bendravimo praktikumasIP pratybos, skirtos bendravimo baimei įveikti.
8 sesijaGyvenimo stiliaus atskleidimasHerojaus gyvenimo stiliaus atskleidimas pasakose, istorijose, filmuose.
9 sesijaŠeimos santykių tyrimo metodaiAdlerietiški šeimos santykių tyrimai. Kalbantis piešinys.

Vaikų auklėjimo stiliai.

10 sesijaIP sąvokosIP sąvokos.

Filmo herojų gyvenimo stiliaus įvertinimas.

11 sesijaIP kitų asmenybės teorijų kontekste ir praktikoje Individualioji psichologija kitų asmenybės teorijų kontekste. Pasirengimas baigiamojo darbo rašymui.
12 sesijaGyvenimo stiliaus pažinimas grupėjePraktikumas. Gyvenimo stiliaus pažinimas grupėje.

 

Sesijų datos

Bazinio IP kurso programa (Asmeninio patyrimo kursai)


18B grupė

2020 m. 

Ses. nr.DataPavadinimas
1 sesijaKovo 20-21 d.Pagrindinės IP sąvokos  

(Daina, Gabija)

2 sesijaGegužės 1-2 d.IP požiūris į žmogaus raidą 

(Silvestra)

3 sesijaBirželio 5-6 d.Gyvenimo stiliaus samprata

(Gabija, Silvestra)

4 sesijaRugsėjo 4-5 d.Gyvenimo stiliaus pažinimas 

(Gabija, Silvestra)

5 sesijaSpalio 23-24 d.Gyvenimo uždaviniai

(Algirdas)

6 sesijaLapkričio 27-28 d.

 

IP požiūris į organizacijas. IP darbo vietoje  (Diana)

 

 

2021 m.

7 sesija 

Sausio 8-9 d.

 

Padrąsinančio bendravimo praktikumas  (Algirdas, Daina)
8 sesijaKovo 12-13 d.Gyvenimo stilius pasakose. Istorijos.

Sprendimo priėmimas

(Virginijus)

9 sesijaGegužės 7-8 d.Šeimos santykių tyrimo metodai. Kalbantis šeimos piešinys.

(Daina)

Auklėjimo stiliai.

(Virginijus)

10 sesijaRugsėjo 10-11 d.IP sąvokos. Pasiruošimas baigiamojo darbo rašymui. (Gediminas)

Asmens gyvenimo stiliaus pažinimas.

Filmas

 (Daina)

11 sesijaSpalio 22-23 d.Herojaus gyvenimo stiliaus analizė.

(Gediminas)

IP kitų teorijų kontekste ir praktikoje  (Algirdas)

12 sesijaLapkričio 26-27 d.Gyvenimo stiliaus pažinimas grupėje

(Daina)

Literatūros studijos

 

Literatūros studijos vyksta savarankiškai. Rekomenduojama knygas ir straipsnius perskaityti iki nurodytų sesijų, kad jų metu galėtumėte geriau suprasti ir įprasminti teorines žinias.

2 sesijai

 1. Adleris A. Žmogaus pažinimas. Vilnius Vaga, 2003. Skyriai nr. 3, 5 ir 6 (yra instituto bibliotekoje).
 2. Myers D. Psichologija. Vilnius, 2000. Skyrius nr. 3 (yra instituto bibliotekoje).
 3. Pirmosios sesijos padalomoji medžiaga.
 4. Raidos psichologija, konspektas.

3 sesijai

 1. Dreikurs Ferguson. Adlerio teorijos įvadas. Alytus, 2000 (yra instituto bibliotekoje).

4 sesijai

 1. Adleris A. Apie nerviškąjį charakterį. // LIPD leidinys, 2001, Nr. 3, p. 2-5 arba “Psichologija. 8”, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, V., Mokslas, 1988.
 2. Briedienė E. Mano gyvenimo stilius. // “Psichologija Tau”, 1998, Nr. 6, p. 28-30.
 3. Astrauskaitė M. Vieta šeimoje-vieta gyvenime. // “Aš ir psichologija”, 2008, Nr.7.

Rekomenduojama papildoma literatūra:

 1. Кевин Леман. Воспоминания детства: что они говорят о тебе сегодняшнем? Триада, 2010.

5 ir 6 sesijoms

Pabaigti skaityti Adleris A. Žmogaus pažinimas. Vaga, Vilnius 2003.

7 sesijai

 1. Martin Buber. Aš ir Tu. Katalikų pasaulio leidiniai, 1998.
 2. Harriet Golghor Lerner. Pykčio šokis. Alma Littera, 2012 arba Via Recta, 2000.
 3. Giuseppe Colombero. Nuo žodžių į dialogą. Psichologiniai asmenų tarpusavio komunikacijos aspektai. Katalikų pasaulio leidiniai. 2004.

8 sesijai

 1. Rudolf Dreikurs, Vicki Soltz. Laimingi vaikai. Vaga, Vilnius 2008 (šiai sesijai galite paskaityti keletą skyrių, visą knygą reikės perskaityti IX sesijai).

9 sesijai

 1. Pilnai perskaityti Rudolf Dreikurs, Vicki Soltz. Laimingi vaikai. Vaga, Vilnius 2008.
 2. Skaitiniai tėvams, sudaryti E. Kern.
 3. Penkios priežastys nustoti sakyti šaunuolis straipsnis.
 4. Sudegusio pyrago pamokos straipsnis.

Rekomenduojama papildoma literatūra:

Straipsniai:

 • Vaiko memorandumas tėvamas straipsnis.
 • Tėvai ir vaikai. Kaip smagu jaustis gera mama ir geru tėčiu straipsnis.

Knygos:

 • Adelle Faber ir Elan Mazlish. „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų ir kaip klausyti, kad vaikai kalbėtų”. Vilnius, 2009.
 • Jūratė Jadkonytė Patraitienė. „Laimingos mamos dienoraštis”. Vilnius, 2010.
 • Julija Gippenreiter. „Bendrauti su vaiku KAIP?”. Klaipėda, 2008.
 • D.W. Winnicott. „Vaikas, šeima ir išorinis pasaulis”. Vilnius, 2000.
 • Haim G. Ginott. „Tarp tėvų ir vaiko. Nauji senų problemų sprendimai”. Vilnius, 1999.
 • Francis X. Walton. “Kaip užsitarnauti paauglių pasitikėjimą namuose ir mokykloje”. Vilnius, 2000.
 • Wendy Grant. Nuo 13 iki 19. Kaunas, 1998.
 • Peters Ruth. Nebijokite drausminti vaikų. Vilnius, 1999.
 • Lamontagne Yves. Būti tėvais pamišusiame pasaulyje. Vilnius, 1999.
 • Adelle Faber ir Elane Mazlish. Kaip kalbėti, kad vaikai galėtų mokytis – namie ir mokykloje. Kaunas, 1999.

10 sesijai

 1. David G. Myers. Psichologija.,12 skyrius (“Motyvacija”), 612 – 628 psl. Poligrafija ir informatika, 2008.
 2. Astrauskaitė M. Draugas – darbo dienomis. // “Aš ir psichologija”, 2010, Nr.5.

Rekomenduojama papildoma literatūra:

Straipsnis (anglų kalba): Karen John, Basic Needs, Conflict, and Dynamics in Groups. The Journal of Individual Psychology 56 (4), 2000.

11 sesijai

BENDRA LITERATŪRA:

 1. Psichoterapija: knyga profesionalams ir smalsiems, sudarė E. Laurinaitis ir R. Milašiūnas. Vaistų žinios, 2008.
 2. Raymond J. Corsini „Šiuolaikinė psichoterapija”, Poligrafija ir informatika, 2011.
 3. Personality Theories (George Boeree):http://webspace.ship.edu/cgboer/perscontents.html
 4. Gordon W. Allport „Tapsmas” , Vaga, 1998.

Užduotis: Ruošdamiesi pirmiausiai remkitės bendrame literatūros sąraše paminėtais šaltiniais. Kiekviena grupė paruošia 20-30 minučių pristatymą, kuriame pateikia pagrindinius teorijos teiginius, jos sąvokas. Po pristatymo diskusijoje bus aptariami panašumai ir skirtumai su Individualiosios psichologijos teorija.

Temos pristatymui:

 1. Psichoanalitinės asmenybės teorija. Sigmund Freud ir Carl Gustav Jung
 2. Humanistinė ir egzistencinė teorijos. Carl. R.  Rogers, Viktor E. Frankl, Abraham H. Maslow
 3. Kognityvinė – elgesio asmenybės teorija. Aeron Beck, Albert Ellis

Papildomi skaitiniai 11 sesijai

Elektroninė biblioteka, kurioje galite rasti Adleristinės literatūros rusų kalba www.koob.ru

 

Gyvenimo stiliaus pažinimas

Gyvenimo stiliaus pažinimo APIBŪDINIMAS

Gilesnis savo gyvenimo stiliaus pažinimas padeda spręsti asmeninius konfliktus (vidinius ir išorinius), įveikti krizes, kurios gali trukdyti betarpiškai suprasti kitą žmogų, kurti ir palaikyti konstruktyvius santykius. Geriau pažįstant savo gyvenimo stilių, lavėja įžvalgos, savęs suvokimas (dar vadinamas savirefleksija).
Gyvenimo stiliaus pažinimas gali vykti individualiai ir grupėje.

Bazinio IP kurso klausytojai gilinasi į savąjį gyvenimo stilių viso mokymo metu per paskaitas bei praktinius užsiėmimus, o taip pat lankydami asmenines konsultacijas bei gyvenimo stiliaus pažinimo grupę.

Bazinio IP kurso klausytojai iki baigiamojo darbo gynimo turi surinkti ne mažiau nei 20 val. asmeninių konsultacijų.

Gyvenimo stiliaus pažinimo asmenines konsultacijas galima atlikti tik pas IPI rekomenduojamus konsultantus, kurių sąrašą pateikia ir prižiūri IP konsultantų asociacija kartu su IP institutu.
Bazinio IP kurso klausytojai patys pasirenka ir asmeniškai kreipiasi į konsultantą, bei tariasi dėl konsultacijų.
P.S. Užskaitomos tik tos asmeninės konsultacijos, kurios pradėtos mokantis IPI programoje ir vykusios pas rekomenduotus specialistus.

Jei klausytojui sunku apsispręsti pasirenkant konsultantą, jis gali kreiptis į instituto direktorę Rasą Bieliauskaitę ar programos koordinatorę Dainą Kremensienę pokalbiui dėl konsultanto pasirinkimo.

Gyvenimo stiliaus pažinimo grupes veda IPI dėstytojos.
Grupių laikas skelbiamas iš anksto, į grupę registruoja pati grupės vedėja, telefonu.

Nepamirškite į grupes bei asmenines konsultacijas pasiimti parašų lapų:

Asmeninės konsultacijos –  Parašų lapas

Gyvenimo stiliaus pažinimo grupė – Parašų lapas

 

 

IP konsultantų sąrašas

Vardas, pavardėEl. paštasTelefono nr.Miestas
Algirdas Brukštusalgizmos@gmail.com+370 61627438Vilnius, Ignalina
Asta Vaitkevičienėvaitkevicieneasta9@gmail.com+370 68525992Šiauliai
Daina Kremensienėdaina.kremensiene@gmail.com+370 65011989Vilnius
Gabija Jurgelytėgabijurg@gmail.com+370 61472261Vilnius
Rasa Kardaitė Vėlyvienėrasa.kardaite@ipi.lt+370 69966153Vilnius
Nerilė Norkūnėnerilet@gmail.com+370 68223088Vilnius
Rasa Derenčienėrasa.derenciene@gmail.com+370 68720559Vilnius
Taida Tiriūnėtttaida@yahoo.com+370 61431610Klaipėda, Palanga
Jolita Katauskienėjolitaka9@gmail.com+370 65699025Raseiniai
Virginija Guogienėvirginija.guogiene@gmail.com+370 62551985Švenčionys, Švenčionėliai, Pabradė, Ignalina

 


Pastaba:
jei gyvenate toli nuo skelbiamų konsultantų, prašome, kreipkitės į instituto administraciją, kad galėtume jums rekomenduoti konsultantą.

 

Bazinio IP kurso baigiamasis darbas

Bazinio IP kurso baigiamasis darbas skirtas įvertinti klausytojo IP teorijos įsisavinimą ir gebėjimą ją sieti su asmens istorija.

Šio rašto darbo turinį sudaro asmens (filmo ar literatūros kūrinio personažo) gyvenimo stiliaus atskleidimas, analizuojant personažo asmenį ir jo istoriją. Darbe gyvenimo stilius atskleidžiamas išaiškinant ir atspindint individualiosios psichologijos sąvokas. Klausytojai savo darbe parodo, kaip supranta IP sąvokas ir/ar jas gali atskleisti.

Baigiamasis darbas parengiamas raštu ir ginamas žodžiu.

Baigiamąjį rašto darbą gali pateikti IPI bazinio IP kurso programos dalyviai, dalyvavę ne mažiau kaip 80 % sesijų ir surinkę kitas privalomų bei pasirenkamų kursų valandas.

PASIRENGIMAS BAIGIAMOJO DARBO RAŠYMUI

10 arba 11 sesijos II dalyje (paskutines sesijos 8 ak. val.) klausytojai, padedami dėstytojų, ruošiasi egzaminui.

Šioje sesijos dalyje analizuojamas literatūros kūrinio personažo gyvenimo stilius – jis apibūdinamas išaiškinant ir iliustruojant individualiosios psichologijos sąvokas per personažo asmenį ir jo istoriją. Po sesijos klausytojai laisvai ir savarankiškai pasirenka literatūros kūrinį ar filmą, o taip pat personažą, kurio gyvenimo stilių norės aprašyti baigiamajame darbe.

Klausytojas darbą rašo kuruojant pasirinktam dėstytojui.

BAZINIO IP KURSO BAIGIAMOJO DARBO DĖSTYTOJAI IR JŲ KONTAKTAI

 Vardas, pavardėEl. pašto adresasTelefonas
1.Algirdas Brukštusalgirdas.brukstus@ipi.lt+370 616 27438
2.Daina Kremensienėdaina.kremensiene@ipi.lt+370 650 11 989
3.Silvestra Markuckienėsilva.markuckiene@ipi.lt+370 620 55 320
4.Gabija Jurgelytėgabija.jurgelyte@ipi.lt+370 614 72261
5.Nerilė Norkūnėnerilet@gmail.com+370 682 23088
6.Virginijus Varkalisv.varkalis@gmail.com +370 605 87470
7.Gediminas Tumėnasgediminastum@gmail.com+370 606 98292

 

BAIGIAMOJO EGZAMINO DATA

Bazinio IP kurso baigiamojo egzamino data 15B grupei yra 2019 m. vasario 10 d. 

Į egzaminą reikia atsinešti atspausdintą ir įrištą savo baigiamąjį darbą (2 egz.).

BAIGIAMOJO EGZAMINO MOKESČIAI

Baigiamojo egzamino mokestis – 58 Eur.

Egzamino mokestį reikia sumokėti gavus leidimą gintis darbą.

 

Baigiamojo darbo turinys

Personažo gyvenimo stiliaus atskleidime turi būti panaudojama kuo daugiau individualiosios psichologijos sąvokų (ne mažiau, nei šešios).

Rašto darbo apimtis – iki 5 psl. spausdinto teksto, neįskaitant titulinio puslapio (A4 formatas, 12 “Times New Roman” šriftas, 1 eilutės tarpai).

Rašto darbo medžiaga sudedama tokia eile:

1. Titulinis lapas, kuriame nurodoma: mokymo įstaigos pilnas pavadinimas, klausytojo vardas ir pavardė, baigiamojo darbo pavadinimas, kuriame nurodomas literatūros kūrinys ar filmo pavadinimas, taip pat personažo vardas (pvz.: “Auksaburnio, iš H. Hesės knygos “Narcizas ir Auksaburnis”, gyvenimo stiliaus pristatymas”); darbo parengimo data (metai).

2. Įvadas, kuriame klausytojas trumpai aprašo, kodėl pasirinko konkretų literatūros kūrinį ar filmą, bei konkretų jo personažą.

3. Pristatoma pagrindinė darbo dalis – personažo gyvenimo stilius, išaiškinant individualiosios psichologijos sąvokas.

4. Paskutinė dalis – trumpas apibendrinimas ar išvados, kurioje klausytojas gali trumpai aprašyti pagrindinius personažo gyvenimo stiliaus bruožus, arba savo asmenines įžvalgas ar atradimus, kurie iškilo rašant baigiamąjį darbą ir dar nebuvo paminėti iki šiol.