IP psichoterapijos ir analizės programa

psichoterapeutai

Priėmimas Komponentai Bendrieji principai Specializacijos Apimtis Etapai Sesijos Sesijų datos Egzaminas Mokomoji analizė Kainos Dėstytojai Kvalifikacija

 

Kandidatais į IP psichoterapijos ir analizės podiplominių studijų programas gali tapti asmenys, turintys:

 1. Universitetinį medicinos gydytojo išsilavinimą;
 2. Universitetinį psichologo išsilavinimą (magistro laipsnį ar universiteto baigimo diplomą);
 3. Universitetinį socialinio darbuotojo išsilavinimą.

Visi kandidatai privalo gebėti savarankiškai skaityti psichologinę literatūrą anglų arba vokiečių kalba.

Ketinančius mokytis (suaugusiųjų arba vaikų ir paauglių specializacijoje), kviečiame siųsti dokumentus.

Dokumentai siunčiami el. paštu, originalūs – skanuoti. Laukiame šių dokumentų:

 1. Universiteto baigimo diplomo arba magistro laipsnio diplomo kopija.
 2. Paso ar identifikacinės kortelės kopija.
 3. Išsamus gyvenimo aprašymas.
 4. Motyvacija mokytis /prašymas laisva forma  (atskirame dokumente).
 5. Nuotrauka (elektroniniame formate).

Dokumentus siųskite direktorei dr. doc. Rasai Bieliauskaitei el. paštu info@ipi.lt. Šiuo adresu taip pat galite susisiekti, jei turite klausimų dėl dokumentų pridavimo ar priėmimo tvarkos.

Kiekvienas kandidatas dalyvaus trijuose individualiuose pokalbiuose su mokytojais-analitikais, po kurių bus priimtas teigiamas ar neigiamas sprendimas dėl kandidato tinkamumo mokytis. Pokalbio mokestis 30 Eur. Galutinį sprendimą dėl priėmimo į studijas kandidatai gauna praėjus dviem savaitėms po visų trijų pokalbių ir informavus direktorę el. paštu info@ipi.lt, kad pokalbiai jau baigti.

Neigiami atsakymai nekomentuojami, taip pat nepriimamos pretenzijos, susiję su šiuo sprendimu.

Primename, kad programą klausytojai pradeda nuo asmeninės analizės.

Antroji IP psichoterapijos ir analizės grupė mokslus pradėjo 2016 m. vasario mėnesį.

Pirmoji – 2005 metais.

Planuojama, kad kita grupė mokslus pradės 2020 m. rudenį

Pagrindiniai IP psichoterapijos ir analizės mokymo komponentai

 • Psichoterapeutų rengimas Institute remiasi nuostata, jog psichodinaminė ir analitinė psichoterapija iš psichoterapeuto reikalauja įžvalgaus savo problemų suvokimo. Tik tuomet jis gali jautriai suprasti ir reaguoti į kito žmogaus problemas. Tad šio mokymo branduolys yra asmeninė psichoterapija, dar vadinama mokomąja analize, kurią atlieka tik patyrę individualiosios psichologijos mokytojai – analitikai.
 • Antrasis, taip pat ypatingai svarbus, mokymo komponentas – atidi ir nuosekli klausytojo klinikinio darbo su pacientais supervizija, kurią atlieka pripažinti IP supervizoriai.
 • Trečiasis mokymo komponentas – teorijos mokymas, kuris remiasi nuostata, jog tam, kad tapti geru psichodinaminiu psichoterapeutu ar analitiku, reikia ne tik gero teorinio pasirengimo, apimančio plačias psichoanalitinių teorijų žinias apie psichikos bei psichosomatinius sutrikimus, jų vystymąsi bei pacientų gydymą, bet ir gebėjimą kritiškai ir analitiškai šias žinias vertinti.

Visam mokymo ir mokymosi procesui galioja Instituto psichoterapeutų etikos gairės.

Programos teorinė kryptis ir įgyvendinimo rezultatas

IP psichoterapijos ir analizės programa, jos dėstytojai, supervizoriai ir mokytojai-analitikai patvirtinti Miuncheno A. Adlerio instituto psichoterapijos ir analizės programos tarybos, kurią sudaro Vokietijos IP draugijos (DGIP) ir Vokietijos Psichoanalitinės psichoterapijos, psichosomatikos ir giluminės psichologijos asociacijos (DGPT) sertifikuoti mokytojai – psichoanalitikai. Programos antrame ir trečiame etape Vokietijos mokytojai-analitikai prisidės ir prie dėstymo bei klausytojų supervizavimo.

IPI bendradarbiauja su keletu Vokietijos adlerietiškų institutų, rengiančių analitikus psichoterapeutus. Glaudžiausiai bendradarbiaujame su Miuncheno Alfredo Adlerio institutu, šio instituto valdyba ir dėstytojai aktyviai dalyvauja psichotearapijos ir analizės programos kokybės priežiūroje ir įgyvendinime.

 

Pagrindinė teorinė mokymo kryptis – A. Adlerio sukurta ir vėliau išvystyta individualioji psichologija.

IP psichoterapijos ir analizės mokymas IP institute suteikia klausytojams išsamias giluminės psichologijos teorines bei praktines žinias taip pat parengia juos dirbti psichoterapijos praktikoje diagnozuojant ir gydant psichikos ir psichosomatinius sutrikimus.

Specializacijos

Individualiosios psichologijos institute ruošiami psichodinaminės psichoterapijos ir analitinės psichoterapijos specialistai, kurie specializuojasi vienoje, ar abejose iš specializacijų:

 • suaugusiųjų psichoterapija ir
 • vaikų bei paauglių psichoterapija.

Abiejų specializacijų klausytojai lanko visus privalomus teorinius kursus, tuo tarpu praktiniai užsiėmimai (kazuistiniai seminarai, psichodinaminiai atvejų aprašai, supervizijos ir intervizijos) kiekvienai iš specializacijų organizuojami atskirai, taip pat keliami kiti praktikos reikalavimai.

Klausytojui, pasirinkusiam baigti abi specializacijas privaloma pilnai atlikti kiekvienos iš specializacijų praktikos reikalavimus.

Mokymo programos apimtis

Mokymo programos trukmė – ne mažiau, nei 5 metai. Keturi metai skiriami teoriniam-praktiniam mokymui, penktieji – gilinimui: mokymuisi per praktiką, praktinio darbo įgūdžių lavinimui, baigiamojo darbo rašymui ir pasirengimui baigiamajam egzaminui. Mokymosi trukmė gali būti ir ilgesnė, priklausomai nuo klausytojo asmeninės ir profesinės brandos tempo.

Teorijos mokymo apimtis – 600 seminarų valandų, iš kurių 400 val. skiriami teorinėms studijoms ir 200 kazuistiniams seminarams. Literatūros studijos vyksta savarankiškai, literatūros aptarimai integruoti į sesijas.

Per visus (keturis) mokymo metus vyksta 30 sesijų, kurių kiekviena trunka 20 ak. val.

Sesijos vyksta penktadieniais-šeštadieniais, nuo 9.00 iki 19.00 val. 8-9 sesijos per metus.

Individualių supervizijų klausytojai turi surinkti ne mažiau nei 100 val., asmeninės mokomosios analizės – 250 val.

IP psichoterapijos ir analizės programos etapai

I ETAPAS – asmeninė analizė ir teorijos pagrindai

I-ojo etapo turinys: teorinės paskaitos (10 sesijų,); literatūros studijos ir asmeninė analizė (du kartai savaitėje, pradedama pasirašius mokslų sutartį ir vyksta viso mokymo metu).

Vienos teorinės sesijos trukmė – 20 ak. valandų. Kiekviena sesija vyksta penktadienį-šeštadienį, nuo 9.00 iki 19.00 val. Ne mažiau nei 4 val. kiekvienos sesijos laiko skiriama literatūros aptarimui. Po kiekvienos sesijos užduodami skaitiniai kitai sesijai. 4 valandos skiriamos kūdikių stebėjimo aptarimui.

I-asis etapas baigiamas pirmuoju TARPINIU EGZAMINU, kurį sudaro teorinis testas ir pokalbis

Tarpinį egzaminą gali laikyti tik tie kandidatai, kurie turi bent 100 asmeninės analizės valandų.

II ETAPAS – praktinis-teorinis mokymas

II-ojo etapo turinys: specializuoti-pagilinti seminarai apie psichopatologiją ir psichoterapiją bei techniniai-kazuistiniai seminarai (24 sesijos); grupinės supervizijos; pagilintos/kritinės literatūros studijos; asmeninės supervizijos; asmeninė analizė (du kartai savaitėje).

II-asis etapas baigiamas antruoju TARPINIU EGZAMINU, kurio metu kandidatas gina savo pristatomą atvejį.

Tarpinį egzaminą gali laikyti tik tie kandidatai, kurie pateikę supervizorių parašais patvirtintų 10 psichodinaminės diagnostikos atvejų aprašų, iš kurių trys patvirtinti dviejų supervizorių.

III ETAPAS – praktinis psichoterapinis darbas su supervizija

III-ojo etapo turinys: specializuoti-pagilinti seminarai apie psichoterapijos technikas; kritinės literatūros studijos; techniniai-kazuistiniai seminarai (grupinės supervizijos); intervizijos; asmeninės supervizijos; asmeninė analizė (du kartai savaitėje).

III-asis etapas baigiamas BAIGIAMUOJU EGZAMINU – rašto darbu apie psichoterapinį atvejį.

IP psichoterapijos ir analizės programos sesijos

 

I ETAPAS – ASMENINĖ ANALIZĖ IR TEORIJOS PAGRINDAI

Sesijos nr.Pavadinimas
1 sesijaGiluminės asmenybės teorijos: istorinė raida
2 sesijaA. Adlerio individualioji psichologija. Raida ir sąvokos
3 sesijaŠiuolaikinis psichodinaminis požiūris į žmogų
4 sesijaVarų ir ego psichologijos mokyklos
5 sesijaObjektų  santykių, savasties ir prieraišumo teorijos
6 sesijaBendra psichopatologijos samprata. Psichiatrijos pagrindai. Psichofarmokologija
7 sesijaAdlerio neurozių teorija
8 sesijaĮvairių psichoterapijos paradigmų pristatymas
9 sesijaIntersubjektyvumo požiūris psichoterapijoje/Psichodinaminė psichoterapija ir psichoanalizė
10 sesijaAdlerietiška psichoterapija. Etiniai psichoterapijos pagrindai
 PIRMASIS TARPINIS EGZAMINAS

 

II ETAPAS – PRAKTINIS-TEORINIS MOKYMAS

Sesijos nrPavadinimas
11 sesijaAnkstyvosios raidos problematika. Kūdikių tyrimai
12 sesijaGyvenimo stiliaus raida. Asmenybės struktūra
13 sesijaPirminis analitinis interviu
14 sesijaPsichodiagnostinis psichodinaminis įvertinimas  (OPD)
15 sesijaNeurotinio vystymosi psichodinamika. (Konfliktai)
16 sesijaStruktūriniai sutrikimai (per atvejus, prasideda kazuistinės sesijos)
17 sesijaNarcizinės asmenybės psichodinamika
18 sesijaRibinės asmenybės  psichodinamika
19 sesijaŠizoidinės ir isterinės asmenybės psichodinamika
20 sesijaDepresinės asmenybės  psichodinamika. Priklausomybės
21 sesijaPotrauminio ir disociatyvaus sutrikimo  psichodinamika
22 sesijaPsichosomatinių ir valgymo sutrikimų   psichodinamika
23 sesijaPaciento psichodinamikos aprašymas. Indikacijos, psichoterapijos planas ir prognozė (I dalis)
24 sesijaPaciento psichodinamikos aprašymas. Indikacijos, psichoterapijos planas ir prognozė (II dalis)
 ANTRASIS TARPINIS EGZAMINAS

III ETAPAS – PRAKTINIS PSICHOTERAPINIS DARBAS SU SUPERVIZIJA

Sesijos nr.Pavadinimas
25 sesijaTerapinis santykis. Perkėlimas. Kontraperkėlimas
26 sesijaTerapinis procesas. Pasipriešinimas, gynybos ir saugumo tendencijos
27 sesijaTerapinės intervencijos: psichodinaminė ir analitinė
28 sesijaSapnai, metaforos ir ankstyvieji prisiminimai
29 sesijaPokyčiai analiniam procese ir baigiamoji terpijos fazė
30 sesijaPsichoterapinio analitinio darbo aprašymas
 BAIGIAMASIS EGZAMINAS

 

Sesijų datos

2016-2017 m.

I ETAPAS

2016 
16.02.26-271 sesijaGiluminės asmenybės teorijos: istorinė raidaRasa Bieliauskaitė
16.04.01-022 sesijaA. Adlerio individualioji psichologija. Raida ir sąvokosAušra Trimonytė
16.05.27-283 sesijaŠiuolaikinis psichodinaminis požiūris į žmogųRasa Barkauskienė
16.07.22 Papildomas vasarinis Kūdikių stebėjimo užsiėmimasDanguolė Čekuolienė, Taida Tiriūnė
16.08.26-274 sesijaVarų ir ego psichologijos mokyklosDalė Kuzmickienė
16.10.28-295 sesijaObjektų  santykių, savasties ir prieraišumo teorijosDanguolė Čekuolienė
16.12.02-036 sesijaBendra psichopatologijos samprata. Psichiatrijos pagrindai. PsichofarmokologijaViktoras Šapurovas
2017
17.01.13-147 sesijaAdlerio neurozių teorijaEdita Heister
17.03.03-048 sesijaĮvairių psichoterapijos paradigmų pristatymasAlbina Kepalaitė
17.04.28-299 sesijaIntersubjektyvumo požiūris psichoterapijoje/ Psichodinaminė psichoterapija ir psichoanalizėRasa Bieliauskaitė

Lina Klimavičienė

Skaistė Lasienė

17.06.02-03.10 sesijaAdlerietiška psichoterapija. Etiniai psichoterapijos pagrindai 
17. 09.08-09Pirmasis tarpinis EGZAMINAS 

 

II ETAPAS. PRAKTINIS-TEORINIS MOKYMAS

17.10.27-2811 sesijaAnkstyvosios raidos problematika. Kūdikių tyrimai 
17.12.01-0212 sesijaGyvenimo stiliaus raida. Asmenybės struktūra 
 11 ir 12 sesijų metu dėstytojas pateikia savo atvejų analizę
2018
18.01.5-613 sesijaPirminis analitinis interviu 
 Pradeda rinkti interviu
18.02.23-2414 sesijaPsichodiagnostinis psichodinaminis įvertinimas  (OPD) 
18.04.6-715 sesijaNeurotinio vystymosi psichodinamika. (Konfliktai) 
18.04.27-2816 sesijaStruktūriniai sutrikimai (per atvejus, prasideda kazuistinės sesijos) 
18.06.1-217 sesijaNarcizinė asmenybės psichodinamika 
18.08.24-2518 sesijaRibinės asmenybės  psichodinamikaJūratė Lažinskienė
18.10.12-1319 sesijaŠizoidinės ir isterinės asmenybės psichodinamika 
18.12.7-820 sesijaDepresinės asmenybės  psichodinamika. PriklausomybėsHeiner Sasse

 

Baigiamasis IP psichoterapijos ir analizės programos egzaminas

Bendrieji reikalavimai, kuriuos turi atitikti kandidatas, norintis laikyti baigiamąjį egzaminą:

 • Dalyvavimas visuose teoriniuose ir praktiniuose seminaruose (30 sesijų)
 • Baigta asmeninė analizė (pristatomas raštas iš mokytojo – analitiko apie analizės valandų skaičių)
 • Surinkta 100 individualių supervizijų
 • Nuolatinis dalyvavimas intervizijų grupėje

Egzaminui aprašomas ir pristatomas psichodinaminės ar analitinės psichoterapijos atvejis turi būti aptartas supervizijose nuo psichoterapijos pradžios, kas 4-6 susitikimai su pacientu.

Baigiamąjį rašto darbą klausytojas aptaria su atvejo supervizoriumi ir intervizijų grupėje.

Gavęs atvejo supervizoriaus ir intervizijų grupės rekomendacijas (raštu) teikti darbą gynimui, klausytojas pristato savo rašto darbą kitiems dviems supervizoriams ir gauna jų raštišką patvirtinimą, kad darbas tinkamas ginti egzamine, arba koreguoja darbą, kol šiuos patvirtinimus gauna.

Gavęs šių supervizorių patvirtinimus, klausytojas darbą ir visus mokymosi reikalavimų išpildymą pagrindžiančius dokumentus pristato IP instituto administracijai.

IP administracija dviejų mėnesių bėgyje organizuoja egzaminą. Klausytoją egzaminuoja IP mokytojai-analitikai ir supervizoriai. Egzamine žodžiu pagilintai aptariami turinio ir teoriniai darbo aspektai atsižvelgiant į psichodinamiką, perkėlimą ir kontraperkėlimą.

Psichoterapijos programos dalyviai gali pasirinkti, kurio lygio baigiamąjį egzaminą laikys:

ANALITINĖS PSICHOTERAPIJOS EGZAMINAS

Praktikos reikalavimas: supervizuota mažiausiai 200 darbo su pacientais valandų, iš kurio dvi mažiausiai 100 val. trukmės analitinės suaugusiųjų psichoterapijos (suaugusiųjų specializacijai) arba 70 val. trukmės vaikų ir paauglių analitinės psichoterapijos (vaikų ir paauglių specializacijai).

Baigiamajam egzaminui, kuris vyksta žodžiu (60 min.) paruošiamas ir pristatomas egzamino darbas: 20-25 psl. – analitinės psichoterapijos eigos aprašymas.

PSICHODINAMINĖS PSICHOTERAPIJOS EGZAMINAS

Praktikos reikalavimas: supervizuota mažiausiai 200 darbo su pacientais valandų, iš kurio:  dvi mažiausiai 50 val. trukmės ir dvi mažiausiai 25 val. trukmės suaugusiųjų arba  vaikų ir paauglių psichodinaminės psichoterapijos.

Baigiamajam egzaminui, kuris vyksta žodžiu (60 min.) paruošiamas ir pristatomas egzamino darbas: 10-15 psl. – psichodinaminės psichoterapijos eigos aprašymas.

Mokomoji analizė

Pagrindimas

Tai būtina ir pagrindinė IP psichoterapijos ir analizės mokymosi dalis. Ji skatina asmeninį klausytojo augimą ir savęs pažinimą, kuris būtinas analitiniame metode ir visose iš jo kilusiose analitinio psichoterapinio gydymo technikose.

Mokomosios analizės, kaip ir analitinės psichoterapijos, tikslas yra padėti analizuojamajam pažinti savo pasąmoninę psichikos dalį, suprasti jos veikimą ir santykį su sąmoninga patirties dalimi. Papildomu tikslu yra analizuojamojo išlaisvinimas nuo pasąmonės faktorių įtakos, kurie galėtų trukdyti jo gebėjimui jausti, mąstyti ir dirbti analitiškai.

Mokomosios analizės metu per asmeninį sudėtingų psichikos procesų patyrimą sukuriamas pagrindas vėlesniam savarankiškam darbui su pacientais ir gebėjimui dirbti su perkėlimu, kontraperkėlimu, tendencingu suvokimu, individualiomis gyvenimo stilius gynybomis ir saugumo tendencijomis.

Reikalavimai

Mokomąją analizę klausytojas pradeda iš karto po priėmimo mokytis IP analitinės psichoterapijos programoje ir tęsia mokymosi metu.

Mokomosios analizės metu klausytojas susitinka su mokytoju-analitiku 45-50 min sesijoms, ne rečiau, nei du kartus savaitėje. Minimali mokomosios analizės trukmė – 250 val. Mokomosios analizės pabaigą lemia analitinis procesas.

Užskaitoma tik ta mokomoji analizė, kuri yra atlikta pas individualiosios psichologijos mokytoją-analitiką.

Mokomoji analizė turi būti pradėta dėl mokymosi psichoterapijos programoje (anksčiau pradėta ir paremta asmeniniu kreipimusi psichoterapija ar analizė negalės būti užskaityta).
Jei klausytojas (su asmeniniu kreipimusi) lankėsi  psichoterapijoje pas IP mokytoją-analitiką ir įstojo į psichoterapijos programą, jis turi pasirinkti kitą analitiką.

Mokomoji analizė gali būti atlikta ne daugiau kaip pas du mokytojus-analitikus. Valandos sumuojamos tik tuo atveju, jei kiekvienos mokomosios analizės trukmė ne mažesnė nei 50 val.

Mokytoją-analitiką klausytojas pasirenka iš Instituto pateikto sąrašo, su juo asmeniškai susitaria dėl susitikimų laiko ir apmokėjimo.

Mokytojo-analitiko ir analizuojamojo negali siekti jokie giminystės, ekonominiai, asmeniniai ar tarnybiniai ryšiai.

Mokomajai analizei galioja konfidencialumo taisyklė, taip pat ir instituto atžvilgiu.

Mokslų apmokėjimo tvarka

Mokslus Individualiosios psichologijos institute finansuoja patys dalyviai.

Už mokymąsi programoje galima mokėti dalimis. Mažiausia įmoka lygi 120 Eur, ji sumokama ne vėliau, kaip prieš kiekvieną sesiją. Mokant dalimis, prie paskutinės etapo įmokos pridedama egzamino kaina.

Mokslų programoje kainos etapais:

Pirmasis etapas: 10 sesijų ir pirmasis tarpinis egzaminas. Bendra trukmė – iki pusantrų metų  – 1230 Eur. (1200 Eur už sesijas ir 30 Eur egzamino mokestis).

Antrasis etapas: 14 sesijų ir antrasis tarpinis egzaminas. Bendra trukmė – apie 2 metus – 1738 Eur. (1680 Eur už sesijas ir 58 Eur egzamino mokestis).

Trečiasis etapas: 6 sesijos ir baigiamasis egzaminas. Bendra trukmė – daugiau nei pusantrų metų – 807 Eur. (720 Eur už sesijas ir 87 Eur egzamino mokestis).

Prieš pradėdami lankytis teorinėse sesijose, klausytojai lanko asmeninę analizę, o antrojo ir trečiojo etapo metu ir asmenines supervizijas. Šios išlaidos į mokslų kainą neįskaičiuotos.

IP psichoterapijos ir analizės programos klausytojai dėl supervizijų ir asmeninės analizės valandų kainų tariasi individualiai.

Dalyvauti moksluose galima tik sumokėjus įmokas. Jei klausytojas praleidžia sesiją, nuo mokesčio jis neatleidžiamas, tačiau jei, prieš baigdamas programą, klausytojas pageidauja ir turi galimybę praleistą sesiją lankyti su kitu srautu, jis turi teisę tai daryti, be papildomo mokesčio.

IP psichoterapijos ir analizės programos dėstytojai

dr. Albina Kepalaitė
Aušra Trimonytė
Dalius Klimavičius
dr. Danguolė Čekuolienė
Erika Kern
Edita Heister
Nijolė Sturlienė
dr. Rasa Bieliauskaitė
dr. Rasa Barkauskienė
Renata Zimavičienė
Viktoras Šapurovas
Taida Tiriūnė

Antrame ir trečiame programos etape dėstyti bus kviečiami ir Vokietijos IP draugijos pripažinti mokytojai-analitikai.

Apie psichoterapeuto kvalifikaciją

IP psichoterapijos ir analizės programa patvirtinta, o dėstytojai parengti ir sertifikuoti Miuncheno A. Adlerio instituto psichoterapijos ir analizės mokymo programos tarybos. IP psichoterapijos ir analizės programos reikalavimai formuluoti remiantis Vokietijos analitikams keliamais reikavimais. Šie reikalavimai – vieni aukščiausių reikalavimų Europoje ir ne tik.

Individualiosios psichologijos institutas, kartu su kitomis psichoterapeutus atstovaujančiomis organizacijomis, aktyviai dalyvauja Lietuvos psichoterapeutų licencijavimo ir kvalifikacijos suteikimo įstatyminės bazės rengimo procese.

Šiuo metu Lietuvoje psichoterapeuto kvalifikacijos nėra, kaip ir nėra išduodamos psichoterapeuto licencijos.

Visos šiuo metu Lietuvoje veikiančios psichoterapeutus rengiančios programos turi tą patį juridinį statusą ir tiek pat juridinės galios. Visos jos, nepriklausomai, ar yra įsteigtos prie institucijų ar savarankiškos – yra neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos;  ir visos, neišskirtinai nei vienos, gali išduoti tik pažymėjimus apie išklausytus kursus ir atliktus praktikos darbus.

Psichoterapeutų kvalifikacijos suteikimą, licencijavimą ir įstatymus bei kitus norminius aktus rengianti psichoterapeutus atstovaujanti (17 organizacijų) iniciatyvinė grupė preliminariai yra sutarusi, kad apibrėžiant psichoterapeutų kvalifikaciją bus remiamasi Europos Psichoterapijos Asociacijos keliamais reikalavimais psichoterapeuto kvalifikacijai. Kvalifikacijos reikalavimai nėra teisiškai patvirtinti, tad dar gali keistis (gali būti mažesni).

Individualios psichologijos instituto psichoterapijos ir analizės programa visus šiuos reikalavimus išpildo ir daugumą jų viršija.

Preliminarūs reikalavimai psichoterapeuto kvalifikacijai:

1. Turi gydytojo, psichologijos, socialinio darbo, slaugos magistro diplomą (ar jį atitinkantį aukštojo mokslo diplomą);
2. Turėjo ne mažiau nei 250 asmeninės mokomosios psichoterapijos;
3. Yra atlikęs ne mažiau nei dviejų metų trukmės, bent 400 val supervizuotą psichoterapinę praktiką, kurios metu surinko ne mažiau nei 100 supervizijų, iš kurių bent 50 val sudaro individualios supervizijos
4. Baigė ne trumpesnę nei 4 metų pagilintą specializuotą psichoterapijos mokymo programą
4. 1.socialiniai darbuotojai, slaugytojai ir kitų, nei klinikinės, sveikatos ar medicinos specializacijų psichologai bei kitos, nei gydytojo psichiatro specializacijos medicinos gydytojai,     prieš pradėdami mokytis specializuotoje psichoterapijos mokymo programoje, privalo baigti išlyginamąją psichoterapijos programą.
5. Yra išlaikę psichoterapijos egzaminą
6. Neturi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti psichoterapeuto pareigų;
7. Yra nepriekaištingos reputacijos;
8. Moka valstybinę kalbą.