Tėvų konsultavimo programa įvairiems specialistams

 

 

Aprašymas Programa Apimtis|Kaina Sesijų datos Dalyvių atsiliepimai

TĖVŲ KONSULTAVIMO PROGRAMA ĮVAIRIEMS SPECIALISTAMS

 

Programos pradžia – 2019 m. spalio mėn.

REGISTRACIJA. Grupė jau surinkta. Preliminariai registruotis galima info@ipi.lt

Programos koordinatorė – Sigita Leonavičiūtė el. p.: sigita.leonaviciute@ipi.lt

Už visą programą dalyviai gaus profesinio tobulinimosi pažymėjimą.

Pedagogams apmokėjimas galimas iš mokinio krepšelio lėšų (pavedimu arba grynais).

 

VšĮ Individualiosios psichologijos institutas (IPI)

www.ipi.lt

Pamėnkalnio g. 19-8, LT-01114 Vilnius

Neformalus suaugusiųjų švietimas nuo 2000 m. Įtrauktas į švietimo ir mokslo institucijų registrą (AIKOS), bendradarbiauja su VU Filosofijos fakultetu, Vilniaus visuomenės sveikatos biuru, Mokyklų tobulinimo centru, Miuncheno Alfredo Adlerio institutu (Vokietija).


mtclogoIPl

TĖVŲ KONSULTAVIMO PROGRAMA ĮVAIRIEMS SPECIALISTAMS

 

Programa skirta visiems, dirbantiems su vaikais ir/ar jų tėvais – mokytojams, švietimo įstaigų administracijos darbuotojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, socialiniams darbuotojams, būrelių vadovams, visuomenės sveikatos specialistams, psichologams, slaugytojams, bendrosios praktikos gydytojams.

Tėvų konsultavimo programos tikslas – suteikti specialistams daugiau praktinių žinių ir įgūdžių, kaip bendrauti padrąsinančiai, kaip išlaikyti pozityvią nuostatą savęs ir kitų atžvilgiu, kaip apsaugoti save ir neišsieikvoti bei nenuleisti rankų. Dalyviai – programos bendraautoriai ir naudos gavėjai. Grupėje kartu analizuojamos konkrečios dalyvių situacijos ir galimi sprendimai remiantis ne tik teorinėmis, bet ir įgytomis praktinėmis žiniomis.

Ši programa taip pat suteikia galimybę įgyti A. Adlerio teorija pagrįstos tėvystės įgūdžių ugdymo programos „Tėvų grupė“ vadovo kompetencijas.

Kuo Jums gali būti naudinga mūsų programa?

  • Išmoksite išgirsti daugiau iš to, ką sako tėvai, ir kalbėtis su jais taip, kad jie įsiklausytų.
  • Padėsite tėvams labiau suprasti, kas vyksta su vaikais šeimoje ir už jos ribų, kad gebėtų skatinti savo vaikus keisti elgesį.
  • Išmoksite padrąsinti save ir kitus.
  • Įgusite apsaugoti save.
  • Suprasti savo gyvenimo stilių bei bendravimo ypatumus.

 

2018 m. balandžio mėnesį mokslus baigė jau ketvirtoji  šios programos dalyvių laida. Džiaugiamės teigiamais atsiliepimais ir kritinėmis pastabomis, kurios leidžia mums toliau tobulėti (dalyvių atsiliepimai).

 

Programos apimtis ir kaina

Dalyvių skaičius grupėje – 12 -15 žmonių.

6 sesijos po 14 akad. val. kartą per mėnesį. Visa programa – 84 akad. val.

Papildoma (atvira ir kitų IPI programų dalyviams) 7 sesija skirta tėvystės įgūdžių programos „Tėvų grupė“ vadovo kompetencijoms įgyti.

 

Papildoma (atvira ir kitų IPI programų dalyviams) 8 sesija skirta suteikti pagrindus (teorinius ir praktinius) vesti vaikų grupes, kuriose ugdomos vaikų bei paauglių socialinės ir emocinės kompetencijos. Šis mokymas parengtas vadovaujantis Individualiosios psichologijos požiūriu į vaiką, jo poreikius, netinkamą elgesį ir vidinių/asmeninių kompetencijų ugdymo kryptis. Teorinės bei praktinės žinios susistemintos ir patikrintos vedant socialinių įgūdžių pamokas mokykloje „Pažinimo medis“

 

Užsiėmimai vyks penktadieniais 13.00–18.10 val., šeštadieniais 9.00–16.40 val. IPI patalpose (Pamėnkalnio g. 19-8, Vilnius) arba MTC patalpose (Mokytojų namuose, II-ame aukšte).

Vienos sesijos mokestis – 120 Eur, mokant už visą programą iš karto (be papildomų sesijų), kaina – 600 Eur.

Papildomos 7 sesijos trukmė – 20 ak. val.  penktadienį- šeštadienį  9.00 – 18.30.,  kaina – 140 Eur.

Papildomos 8 sesijos trukmė – 14 ak. val.  penktadieniais 13.00–18.10 val., šeštadieniais 9.00–16.40 val., kaina – 120 Eur.

Pedagogams apmokėjimas galimas iš mokinio krepšelio lėšų.

Už visą programą dalyviai gaus bendrą MTC ir IPI profesinio tobulinimosi pažymėjimą.

 

Programos struktūra ir numatomos sesijų datos

Programa sudaryta taip, kad klausytojai įgytų kuo daugiau praktinių žinių ir patyrimo padrąsinančioje kolegų aplinkoje. Todėl svarbu, kad grupėje būtų sukurta tinkama atmosfera.

Namų darbai bei jų analizė yra reikšminga mokymosi proceso dalis. Taip siekiama kuo labiau atliepti dalyvių poreikius ir padėti spręsti konkrečias situacijas.

Namų darbai skiriami remiantis nuoseklia logika: nuo skaitymo ir teorinių žinių supratimo pereinama prie konkrečių situacijų stebėjimo ir įžvalgų, o tuomet – prie veiksmų, žinių praktinio taikymo ir grįžtamojo ryšio analizės.

Preliminarios 2019-2020 m. sesijų datos

 

1 sesija. „Sūpuoklės“ principas. Spalio 2526 d., veda – Gabija Jurgelytė ir dr. Rasa Bieliauskaitė

1 dienaPrisistatymas ir programos pristatymas. Grupės sutelktumo praktikumas.
2 dienaMenkavertiškumo jausmas ir jo įveikos formavimasis. Judėjimas iš minuso į pliusą. Žmogaus raidos apžvaga – kas nauja požiūriuose į raidą?
Namų darbaiSkaitiniai – A. Adler „Žmogaus pažinimas“ / R. Dreikurs „Laimingi vaikai“.

 

2 sesija.    Šeima pro padidinamąjį stiklą. Lapkričio 22 – 23  d. ,veda – Gabija Jurgelytė ir Rasa Kardaitė-Vėlyvienė

1 dienaNamų darbų aptarimas. Šeimos struktūra (teorija ir diskusija) Atmosfera šeimoje ir auklėjimo stiliai.
2 dienaGyvenimo stiliaus pažinimo praktikumas.
Namų darbaiStebėjimas – pastebėti vieną vaiką, pateikti įžvalgas apie  šeimos atmosferą bei auklėjimo ypatumus.

 

3 sesija.    Ko galbūt nežinojote apie netinkamą vaikų elgesį. Gruodžio 13-14 d., veda –  Silvestra Markuckienė

1 dienaNamų darbų aptarimas ir padrąsinimas.
2 dienaPagrindiniai vaiko poreikiai (4C). Netinkamo elgesio tikslai.
Namų darbaiAtpažinimas – atpažinti vaikų netinkamo elgesio tikslus. Vieno vaiko situacijos aprašymas.

 

4 sesija. „Aš“ kalba = „Aš kalbu“? Kur riba? Sausio 10-11 d., veda –  Gabija Jurgelytė

1 dienaNamų darbų aptarimas ir padrąsinimas.
2 dienaRibos.  „Aš“ kalba. Aktyvus klausymas. (Praktikumas)
Namų darbaiTaikymas – pokalbis su vaiku/tėvais ir padrąsinimas, pritaikant išmoktus metodus.

 

5 sesija. „Sunkūs“ tėvai. Vasario 7-8 d., veda –  Silvestra Markuckienė ir Rasa Kardaitė-Vėlyvienė

1 dienaNamų darbų (situacijų) analizė ir padrąsinantis aptarimas grupėje.
2 dienaKaip atpažinti „sunkius“ tėvus? Bendravimo su jais strategijos.
Namų darbaiTaikymas – pokalbis su „sunkiais“ tėvais. Turėti 1 konkrečią situaciją.

 

6 sesija. Visa tiesa apie metodus, technikas ir drąsą. Kovo  6-7 d., veda –  Silvestra Markuckienė ir Gabija Jurgelytė.

1 dienaNamų darbų (situacijų) analizė ir padrąsinantis aptarimas grupėje.
2 dienaMetodų ir technikų taikymo niuansai bei galimos nesėkmės. „Mūsų pasaulis“.

 

  1. sesija. PAPILDOMA. Tėvystės įgūdžių ugdymo „Tėvų grupė“ programa. Balandžio 17- 18 d. (20 ak. val.), veda – Nerilė Norkūnė.

1 diena                        Priklausymo ir bendrumo jausmai, šeimos atmosferos reikšmė ir įtaka vaiko gyvenime  gimimo eiliškumo reikšmė, brolių ir seserų santykiai

 

2 diena                        Pokalbis su vaiku, netinkami elgesio tikslai. Bausmės, padrąsinimo galia.

 

 

  1. sesija. PAPILDOMA. Vaikų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo programa „SEKU“. Gegužės 22 23 d. (14 ak. val.), veda – Gabija Jurgelytė.

1 diena                        Vaikų grupės ypatumai. Lygiaverčio bendradarbiavimo iššūkiai. Grupės sutelktumas.

 

2 diena            Galėjimo/kompetencijos patyrimo ir savivertės ugdymas. Drąsos būti netobulu siekis. Pasipriešinimas ir atlaikymas. Grupės vedimo praktikumas

 

Dalyvių atsiliepimai

Tėvų konsultavimo kursai specialistams, pirmiausia, yra padrąsinimas ir efektyvių vaikų auklėjimo principų įtvirtinimas. Pagarbaus ir lygiaverčio santykio filosofija individualiosios psichologijos rėmuose man tapo aiškesnė ir praktiškai labai veiksminga. Gyvai vedami šių kursų užsiėmimai neprailgo. Įvairių sričių specialistų situacijų aptarimas, analizė ir kitos refleksijos padėjo praplėsti supratimą apie konsultacijas su tėvais. Ir, žinoma, užduotys apie save bei dėstytojų subtilios įžvalgos pažėrė gausybę apmąstymų ir sąmonės nušvitimų. Jų niekada nebūna per daug. Labai rekomenduoju jauniems specialistams, nes tai kursai, kurie stiprina pasitikėjimą savimi.

Giedrė

Labai džiaugiuosi, kad kurso lankytojos (dalyvės) buvo iš skirtingų veiklos sričių (psichologės, pedagogės, neformalaus ugdymo profesionalės, konsultacinio verslo atstovės), nes būtent tai leido į analizuojamas situacijas pažvelgti įvairiais požiūriais.  Mūsų pačių aptarimams pateikiamos situacijos buvo labai skirtingos. Taigi, asmeniškai man tai labai stipriai praplėtė matymą, kokių situacijų gyvenime būna, kaip skirtingai jose veikia žmonės ir kad jie visi turi savas priežastis, o svarbiausia, dažniausiai veikia turėdami pačius geriausius ketinimus.

Mokydamasi šiame kurse labai “paaugau”. Po kiekvienos sesijos turėjau ką pagalvoti ir ką koreguoti savo pačios gyvenime, savo santykiuose su artimaisiais, draugais, apskritai su žmonėmis. Kai labiau supranti save, gali lengviau suprasti kitus. Gyvenime mažiau pykčio, nesusipratimų, daugiau įsiklausimo į kitus. Sakyčiau, kad kurso metu tobulinamas įgūdis tiksliai ir aiškiai verbalizuoti tai, kaip jautiesi pats, verbalizuoti kito žmogaus jausmą. Mano manymu šito itin trūksta daugumai žmonių – sugebėti įvardinti kaip jautiesi konkrečioje situacijoje neapsiribojant žodeliais “gerai” arba “blogai”, pasirodo, gali būti iššūkis.

Mokymosi forma, tempas man labai tiko. Pusantros dienos per mėnesį buvo labai tinkama, kai mokslus turi derinti su darbais ir su užduodamais namų darbais. Visi lektoriai savų sričių profesionalai.

Jūratė Antanaitytė-Voldemarienė, kurso dalyvė

Šį atsiliepimą rašau, praėjus metams po mano dalyvavimo Tėvų konsultavimo programoje įvairiems specialistams pradžios. Vertinu šią programą kaip man buvusią labai naudingą tiek profesine, tiek asmenine prasme. Atėjau į ją, jau turėdama nemenką praktinio darbo su vaikais ir jų tėvais psichikos sveikatos centre bei savo pačios motinystės patirtį, taip pat su savo patirčių bagažu atėjo ir kiti mūsų grupės dalyviai. Manau, kad praturtinome vienas kitą savo įžvalgomis ir užbaigėme programą su bendrystės ir prisidėjimo jausmu, sustiprėjusia drąsa dirbti ir klysti, nenuleisti rankų ir kartu tausoti save. Šioje programoje puikiai dera A. Adlerio Individualiosios psichologijos teorija ir praktika: teorinės paskaitos ir į patyrimą orientuoti užsiėmimai, mokymų turinys ir jų forma – viskas atspindi pagrindinius šios teorijos principus: tikslingumą, bendrystę, lygiavertiškumą, holizmą, kūrybingumą ir meistriškumo siekimą. Su šios programos dėstytojų ir savo kolegų-kitų dalyvių pagalba, mūsų bendro darbo ir patyrimo, trukusio pusmetį, dėka konsultavime išmokau geriau įžvelgti vaiko-jo tėvų-mokytojų-kitų įsitraukusių specialistų-situacijos santykių visumą, tikslingumą ir dinamiką, įgijau teorinius rėmus atvejo formulavimui, įvairiausių hipotezių kėlimui ir konsultavimo proceso nukreipimui į bendradarbiavimą ir pa(si)drąsinimą. Čia įgytos teorinės žinios, praktiniai įgūdžiai bei asmeninis patyrimas puikiai papildė mano jau su savimi atsineštą „bagažą“, jo neapsunkindami, bet organizuodami į prasmingesnę ir tvarkingesnę visumą, su kuria man lengviau judėti savo gyvenimo keliu toliau.

Ingrida Karmazaitė-Karnackienė, kurso dalyvė

Daugiau atsiliepimų

 

Kilus klausimams, rašykite el. paštu sigita.leonaviciute@ipi.lt